Mogħdija tan-navigazzjoni

Prospetti aħjar għar-riċerkaturi - 28/05/2008

Xjenzat għaddej b'riċerka mikrobijoloġika dwar iċ-ċirasa f'Zaragoza, Spanja

Ippjanata sħubija bejn il-pajjiżi ta' l-UE intiża sabiex tagħmel l-Ewropa aktar attraenti għar-riċerkaturi.

Aktarx li l-Ewropa tipproduċi aktar lawreati fix-xjenza u l-inġenerija mill-Istati Uniti jew il-Ġappun, imma ma jirnexxilhiex iżżommhom fi ħdanha. Il-perċentwal miżeru ta' riċerkaturi lawreati fil-postijiet tax-xogħol huwa xi ħaġa ta' tħassib, speċjalment fil-kuntest ta' l-Ewropa li qed tipprova tiżviluppa l-ekonomija tagħha msejsa fuq l-għarfien.  

Il-problemi ewlenin huma dawn:

  • f'bosta pajjiżi ta' l-UE, ma tantx hemm reklutaġġ fi ħdan is-settur pubbliku permezz ta' eżamijiet kompetittivi
  • ir-riċerkaturi żgħażagħ spiss ikollhom iserħu fuq kuntratti ta' medda qasira ta' żmien
  • il-promozzjonijiet fis-sellum tal-karrieri huma bbażati aktar fuq l-età milli fuq il-prestazzjoni
  • it-taħriġ akkademiku tradizzjonali qajla jservi ta' tħejjija għall-ħtiġijiet ta' l-ekonomija moderna.

Sabiex tindirizza din il-problema, l-UE qed tipproponi li taħdem fi sħubija mal-gvernijiet fi ħdanha sabiex jitħeġġeġ stil ta' reklutaġġ aktar miftuħ; kopertura tas-sigurtà soċjali u l-pensjonijiet akbar għar-riċerkaturi li jaħdmu barra minn pajjiżhom, kundizzjonijiet ta' l-impjiegi u tax-xogħol aħjar u aċċess akbar għat-taħriġ.

Il-Kummissarju ta' l-UE inkarigat mir-riċerka, is-Sur Potočnik, tkellem dwar il-viżjoni tiegħu tal-"ħames libertà" fl-Ewropa - il-"libertà ta' l-għarfien" - li tippermetti lill-istudenti, ix-xjenzati u l-akkademiċi jieħdu vantaġġ mis-suq tax-xogħol Ewropew minflok ma jkollhom ifittxu band'oħra jew jibdlu l-karriera tagħhom.

Id-dokument politiku tal-lum huwa wieħed minn ħames inizjattivi li segwew il-konsultazzjoni pubblika ta' l-2007 “Iż-Żona Ewropea tar-Riċerka: Perspettivi Ġodda ” li wriet li l-ħolqien ta' suq ta-xogħol attraenti għar-riċerkaturi madwar l-Ewropa kollha għandu jkun fost l-ogħla prijoritajiet. 'Il fuq minn 80% tar-rispondenti qalu li jaqblu ma' l-idea ta' sħubija bejn l-UE u l-gvernijiet fi ħdanha sabiex jiġi ggarantit l-użu kkoordinat, effiċjenti u koerenti tar-riżorsi u ta' l-istrumenti ġuridiċi u finanzjarji.

Iż-żona Ewropea tar-riċerka - fatti u ċifri English

Agħżel kuluri li jikkuntrastaw Ara l-paġna fid-daqs normali tagħha Kabbar id-daqs b'200 fil-mija Ibgħat din il-paġna lil sħabek Stampa din il-paġna

 

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

Iva LE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?

Links utli