Navigācijas ceļš

Labākas izredzes pētniekiem - 28/05/2008

Zinātniece nodarbojas ar ķiršu mikrobioloģiskajiem pētījumiem Saragosā, Spānijā

ES dalībvalstis plāno partnerību, lai piesaistītu Eiropai pētniecības darbiniekus.

Eiropas universitātes absolvē vairāk zinātnieku un inženieru nekā ASV vai Japānā, tomēr vairums no tiem aizbrauc strādāt citur. Bažas raisa arī tas, ka uzņēmumos strādā tikai niecīga daļa no augstskolu beigušajiem pētniekiem, lai gan šobrīd Eiropa mēģina attīstīt uz zinātnes atziņām balstītu ekonomiku.

Galvenās problēmas ir šādas:

  • daudzās ES dalībvalstīs publiskajā sektorā speciālistus tikai retu reizi pieņem darbā konkursa kārtībā,

  • jaunajiem pētniekiem lielākoties ir īstermiņa darba līgumi,
  • augšupeja pa karjeras kāpnēm vairāk ir atkarīga no pieredzes nekā no sasniegumiem,
  • tradicionālā akadēmiskā izglītība ir ne visai piemērota modernās ekonomikas vajadzībām.

Lai risinātu šos jautājumus, ES ierosina veidot partnerību ar dalībvalstu valdībām, veicinot atklātāku darbā pieņemšanu, pilnveidojot sociālo drošību un pensiju sistēmu uz ārzemēm aizbraukušiem pētniekiem, uzlabojot darba apstākļus un nosacījumus, kā arī izvēršot mācību iespējas.

ES pētniecības komisārs Potočniks izklāstīja savu nākotnes redzējumu, kur „piektā brīvība” — zināšanas — studentiem, zinātniekiem un akadēmisko aprindu pārstāvjiem sniegtu gana daudz iespēju Eiropas darba tirgū, lai nevajadzētu snaikstīt galvu pāri robežām labākas karjeras meklējumos vai pievērsties citai jomai.

Jaunais politikas dokuments ir viena no piecām iniciatīvām, ko izstrādāja pēc 2007. gada sabiedriskās apspriešanas „Eiropas pētniecības telpa: jaunas perspektīvas” , saskaņā ar kuru galvenā prioritāte ir izveidot pievilcīgu Eiropas pētniecības darba tirgu. Vairāk nekā 80 % respondentu atbalsta domu izveidot partnerību starp ES un tās dalībvalstu valdībām, lai saskaņoti, efektīvi un sabalansēti izmantotu juridiskos un finansiālos instrumentus un resursus.

Eiropas Pētniecības telpa — fakti un skaitļi English

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites