Navigatsioonitee

Teadlastele paremad väljavaated - 28/05/2008

Teadlane kasutab kirsse mikrobioloogiliseks uuringuks. Zaragoza, Hispaania

Kavandatud partnerlus ELi liikmesriikide vahel peaks muutma Euroopa teadlastele ahvatlevamaks paigaks.

Euroopa võib valmistada ette rohkem teadlasi ja insenere kui USA või Jaapan, kuid tal ei õnnestu neid kinni hoida. Ainult väheste ülikooli lõpetanud teadustöötajate asumine tööle on murettekitav – seda eriti olukorras, kus Euroopa püüab arendada teadmistepõhist majandust.  

Peamised probleemid on järgmised:

  • Paljudes ELi liikmesriikides on vähe avaliku sektori töökohti, kus töölevõtmine toimub konkursi alusel
  •  Noorte teadlastega sõlmitakse enamasti lühiajalised lepingud
  • Karjäärivõimalused sõltuvad rohkem east kui saavutustest
  • Traditsiooniline akadeemiline haridus ei vasta tänapäevase majanduse vajadustele.

Probleemi lahendamiseks pakub EL välja partnerluse liikmesriikide valitsustega, et aidata kaasa avatumale värbamisele,  parema sotsiaal- ja pensionikindlustuse tagamisele välismaal töötavate teadlaste jaoks ning paremate töötingimuste ja koolitusvõimaluste loomisele.

ELi teadusvolinik Janez Potočnik esitas oma visiooni Euroopa nn viienda vabaduse – teadmiste vaba liikumise – kohta, et üliõpilastel ja teadlastel oleks võimalik kasutada Euroopa tööturu eeliseid, mitte otsida tööd mujalt või minna üle mõnda teise valdkonda. 

Täna avaldatud teatis on üks viiest algatusest pärast 2007. aastal toimunud avalikku konsultatsiooni teemal Euroopa teadusruum: uued perspektiivid , mille käigus selgus, et teadlastele üle-euroopalise ahvatleva tööturu loomine peaks olema esmatähtis ülesanne. Üle 80% vastanutest toetas ELi ja liikmesriikide valitsuste partnerlust õiguslike ja rahaliste vahendite koordineeritud, tõhusa ja ühtse kasutamise tagamiseks.

Euroopa teadusruum – faktid ja arvandmed English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad