Διαδρομή πλοήγησης

Νέοι ορίζοντες για τους ερευνητές στην Ευρώπη - 28/05/2008

Μικροβιολογική ανάλυση κερασιών από ερευνήτρια σε εργαστήριο της Σαραγόσας στην Ισπανία

Χάρη στο σχέδιο σύμπραξης μεταξύ των χωρών της ΕΕ, η Ευρώπη θα γίνει ελκυστικότερος χώρος για τους ερευνητές.

Παρά το γεγονός ότι η Ευρώπη παράγει περισσότερους πτυχιούχους θετικών επιστημών σε σχέση με τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, δεν κατορθώνει να τους κρατήσει. Το ελάχιστο μερίδιο που κατέχει στην απασχόληση πτυχιούχων ερευνητών εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία, ιδίως αυτή τη στιγμή που η Ευρώπη προσπαθεί να αναπτύξει μια οικονομία βασισμένη στη γνώση.

Τα κυριότερα προβλήματα είναι τα εξής:

  • σε πολλές χώρες της ΕΕ οι περισσότερες προσλήψεις στο δημόσιο τομέα δεν γίνονται με διαγωνισμό
  • οι νέοι ερευνητές απασχολούνται κυρίως βάσει συμβάσεων εργασίας περιορισμένου χρόνου
  • η επαγγελματική ανέλιξη βασίζεται περισσότερο στην αρχαιότητα παρά στις επιδόσεις
  • η παραδοσιακή ακαδημαϊκή εκπαίδευση δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης οικονομίας.

Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, η ΕΕ προτείνει την ενίσχυση της συνεργασίας της με τις κυβερνήσεις των χωρών μελών θέτοντας με στόχο το μεγαλύτερο άνοιγμα των προσλήψεων, τη βελτίωση της κοινωνικής ασφάλισης και της συνταξιοδοτικής κάλυψης των ερευνητών που εργάζονται στο εξωτερικό, τη βελτίωση των όρων απασχόλησης και των συνθηκών εργασίας και την ενίσχυση της πρόσβασης στην επιμόρφωση.

Ο αρμόδιος για την έρευνα Επίτροπος, κ.Ποτότσνικ μίλησε για το όραμά του όσον αφορά την εδραίωση μιας «πέμπτης ελευθερίας» στην Ευρώπη – της ελευθερίας της γνώσης – η οποία θα δώσει τη δυνατότητα σε σπουδαστές, επιστήμονες και ακαδημαϊκούς να εργαστούν στην Ευρώπη παρά να αναζητήσουν προοπτικές εργασίας σε άλλες χώρες ή να υποχρεωθούν να αλλάξουν επάγγελμα.

Το σημερινό έγγραφο πολιτικής αποτελεί μία από τις πέντε πρωτοβουλίες που δρομολογήθηκαν μετά τη δημόσια διαβούλευση του 2007 «Ευρωπαϊκός χώρος έρευνας: νέες προοπτικές », σύμφωνα με την οποία η δημιουργία μιας ελκυστικής ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας για τους ερευνητές πρέπει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Περισσότεροι από το 80% των συμμετεχόντων στη διαβούλευση δήλωσαν ότι υποστηρίζουν την ιδέα της σύμπραξης μεταξύ της ΕΕ και των χωρών μελών της προκειμένου να διασφαλιστεί μια συντονισμένη, αποτελεσματική και συνεκτική χρήση των νομικών και χρηματοδοτικών μέσων και πόρων.

Ευρωπαϊκός ερευνητικός χώρος – στοιχεία και αριθμοί English

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι