Навигационна пътека

По-добри перспективи за изследователите - 28/05/2008

Учен извършва експеримент върху череши в Сарагоса, Испания

Планираното партньорство между страните от ЕС трябва да направи Европа по-привлекателно място за научните работници.

Европа обучава повече учени и инженери от САЩ или Япония, но не успява да ги задържи. Незначителният брой дипломирани изследователи на работното място буди безпокойство като се има предвид, че Европа се опитва да развие своята икономика на знанието.  

Някои основни проблеми:

  • в много от страните от ЕС набирането на кадри в публичния сектор чрез конкурси е силно ограничено
  • младите изследователи разчитат предимно на краткосрочни договори
  • изкачването по професионалната стълбица зависи повече от старшинството, отколкото от постигнатите резултати
  • традиционното академично образование е недостатъчна подготовка за изискванията на модерната икономика.

За да намери изход от кризата, ЕС предлага да си сътрудничи с правителствата на държавите-членки за насърчаване на по-открито набиране на кадри, по-голямо социалноосигурително и пенсионно покритие за изследователите в чужбина, по-добри условия на работа и по-добър достъп до възможности за квалификация.

Европейският комисар по научните изследвания Янез Поточник мечтае за „пета свобода“ в Европа – свобода на движение на знанието – която ще позволи на студенти, учени и преподаватели да се реализират в Европа, вместо да търсят работа на друго място или да сменят професията си.

Мерките, които Комисията предлага днес, са една от петте инициативи, последвали общественото допитване „Европейско изследователско пространство: нови перспективи “ от 2007 г., което показа, че създаването на привлекателен европейски пазар на труда за изследователите трябва да бъде основен приоритет. Над 80 % от участвалите в допитването подкрепят идеята за партньорство между ЕС и националните правителства за гарантиране на координирано, ефикасно и последователно използване на правните и финансови инструменти и ресурси.

Европейско изследователско пространство - факти и цифри English

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки