Navigatsioonitee

Korra loomine küberruumis - 27/05/2008

Joonistatud tegelane kasutab arvutit

Interneti-kaubanduse kasvades peab hoolitsema isikuandmete turvalisuse eest

Ostude, pangatehingute ja sotsiaalse suhtlemise muutumisel meist paljude jaoks igapäevaseks tegevuseks Interneti-keskkonnas kasvab ka mure seoses küberkuritegevusega. EL otsib võimalusi, kuidas tagada Internetti kasutavate tarbijate turvatunne.

Igaühest võib saada ohver. Kõik me oleme saanud rämpsposti ning lugenud valitsuste vastu suunatud küberrünnakutest. Euroopas kasutavad küberkurjategijad inimeste petmiseks ja rämpsposti levitamiseks umbes 6 miljonit kontrolli alla võetud arvutit. Sellest rämpspostist jõuab tänu suurtele rämpsposti tõrjumisele tehtavatele kulutustele meie elektroonilisse postkasti ainult 4%.

Euroopa väikeettevõtted peavad edukuse tagamiseks saama olla kindlad oma andmesüsteemide turvalisuses. Piiriülest kaubandust harrastavad ettevõtted vajavad Internetis tegutsevate klientide kindlustunde tagamiseks turvalist ajakohast tehnoloogiat. Euroopas langeb väikeettevõtete arvele umbes kaks kolmandikku erasektori töökohtadest. Kui need ettevõtted on kindlustatud ja turvatud, siis on seda ka majandus.

EL mõistab, kuivõrd oluline on küberkuritegevuse DeutschEnglishfrançais vastu võitlemine tarbijate turvalisuse seisukohast. Selles küsimuses peavad riigid tegema koostööd ning investeerima nii raha kui teadmisi.  Olukord on keeruline, sest turvalisuse tase eri riikides on väga erinev.

Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet English (ENISA) rõhutab, et liikmesriigid peavad tegema tööd küberkuritegevuse ja pettuste vältimiseks.

See on ameti seisukohast oluline töö – pettused võivad minna maksma 100 miljonit eurot aastas (2006). Euroopa ei saa jääda selles võitluses kaotajaks.

Näpunäiteid väikeettevõtetele English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad