Sökväg

Forskning måste ge pengar och jobb - 10/04/2008

Forskare vid sin arbetsbänk där hon studerar blodprov.

EU-länderna måste bli bättre på att utnyttja forskningsresultatens ekonomiska potential, menar EU-kommissionen och lägger fram en gemensam strategi.

Europeiska forskare publicerar lika många rapporter som sina amerikanska kollegor, men de hamnar på efterkälken när det gäller uppfinningar, patent, licensavtal och avknoppningsföretag.

Universitet och andra forskningsinstitutioner måste bli bättre på att följa upp forskningen, ”så att vi kan omsätta forskningsrön i varor och tjänster, som ger nya branscher och skapar jobb”, säger näringslivskommissionär Günter Verheugen.

Offentliga forskningsinstitutioner måste lära sig att förvalta och dela immateriella rättigheter DeutschEnglishfrançais, menar EU-kommissionen. Det står inte i konflikt med deras utbildnings- och forskningsuppdrag utan drar istället till sig studenter, forskare och forskningspengar.

EU-kommissionen har utarbetat gemensamma principer DeutschEnglishfrançais för att hjälpa EU-länderna att utjämna skillnaderna i sina regler för skydd av forskningsresultat. Man lägger också fram en uppförandekod för universitet och forskningsinstitutioner, som ska ge dem vägledning när de utformar sin interna policy.

På senare tid har EU-länderna gjort mycket för att främja överföring och spridning av kunskap, t.ex. lagändringar och nya riktlinjer – men alltför ofta gäller detta bara i det egna landet. Om EU även ska kunna dra ekonomisk nytta av forskningen, krävs en EU-omfattande strategi.

Några exempel på europeiska forskningsprojekt

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar