Kruimelpad

Kennis delen om de economie te stimuleren - 10/04/2008

Onderzoek van bloedstalen

De EU wil dat de lidstaten onderzoeksresultaten beter benutten en stelt een gezamenlijke aanpak voor.

Europese onderzoekers publiceren evenveel als Amerikaanse, maar wanneer het aankomt op uitvindingen, patenten, licenties en spin-offs, laten ze zich de kaas van het brood eten.

Universiteiten en andere onderzoeksinstellingen moeten meer aandacht besteden aan de praktische omzetting van onderzoeksresultaten. "Zo kan wetenschappelijk onderzoek leiden tot nieuwe producten en diensten, en nieuwe bedrijven en banen creëren", zegt Günter Verheugen, EU-commissaris voor ondernemingen en industrie.

De EU vindt dat onderzoekers hun intellectuele eigendom DeutschEnglishfrançais beter moeten beheren en delen. Dit brengt hun onderwijs- en onderzoekstaken niet in het gedrang. In tegendeel: zo kunnen meer investeringen, studenten en onderzoekers worden aangetrokken.

De EU wil dat de lidstaten de verschillen in hun regels over de bescherming van onderzoeksresultaten wegwerken. En ze heeft een praktijkgids DeutschEnglishfrançais gepubliceerd om onderzoeksinstellingen te helpen bij hun beleid.

De EU-landen hebben de voorbije jaren al veel gedaan om overdracht en uitwisseling van kennis te stimuleren. Maar die wetswijzigingen en nieuwe richtlijnen waren maar al te vaak louter voor eigen land bedoeld. Als de EU echt economisch profijt wil trekken uit wetenschappelijk onderzoek, is een Europese aanpak nodig.

Enkele voorbeelden van Europees onderzoek

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links