Ścieżka nawigacji

Raj dla internautów już blisko - 10/01/2008

Starsza pani żująca gumę leżąca na trawie z laptopem i w słuchawkach

Dzięki nowej strategii UE dostęp do muzyki, filmów i gier przez Internet i telefon komórkowy będzie łatwiejszy, szybszy i bardziej powszechny.

Treści multimedialne to ważny segment gospodarki: przewiduje się, że dochody ze sprzedaży treści on-line wzrosną czterokrotnie (z 1,8 mld euro w 2005 r. do 8,3 mld euro w 2010 r.). Jeżeli Europa ma w pełni wykorzystać potencjał sektora treści multimedialnych, sektorowi należy zapewnić odpowiednie uregulowania prawne, autorom treści − godziwe wynagrodzenie, a konsumentom − większy wybór. UE przyjęła nową strategię w tej dziedzinie.

„Europa musi dokonać wyboru” − mówi komisarz do spraw społeczeństwa informacyjnego i mediów Viviane Reding − „czy zależy nam na tym, aby europejski sektor filmów, muzyki i gier rósł w siłę?” Ponieważ odpowiedź na to pytanie brzmi „tak”, UE koncentruje się na czterech obszarach dzialania English:

  • dostępność kreatywnych treści − zachęcanie dystrybutorów do udostępniania on-line coraz większej ilości treści;
  • wieloterytorialne zezwolenia w zakresie praw autorskich − udoskonalenie istniejącego systemu wydawania licencji i promowanie korzyści ekonomicznych, jakie przynoszą licencje obejmujące większą liczbę państw posiadaczom praw autorskich;
  • systemy zarządzania prawami autorskimi do zasobów cyfrowych − informowanie konsumentów o wszelkich ograniczeniach w zakresie wykorzystywania pobieranych treści;
  • legalne oferty i piractwo − walka z nielegalnym udostępnianiem i pobieraniem treści chronionych prawami autorskimi, z piractwem oraz z nielegalną wymianą plików.

W połowie tego roku powinien być gotowy wniosek poświęcony temu, w jaki sposób stworzyć wspólny rynek treści multimedialnych bez szkody dla praw własności intelektualnej. Do 29 lutego trwają konsultacje społeczne na ten temat − zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w debacie.

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki