Navigatsioonitee

Tulekul on head ajad Interneti kasutajatele - 10/01/2008

Vanem närimiskummi nätsutav inimene sülearvuti  ja kõrvaklappidega pargis

ELi uus strateegia toob kaasa lihtsama, kiirema ja ulatuslikuma juurdepääsu muusikale, filmidele ja mängudele Interneti ja mobiiltelefonide vahendusel.

Multimeedia infosisu ümber käib suur äri. Ajavahemikul 2005–2010 nähakse ette Internetis leiduva materjali arvel teenitava tulu suurenemist üle nelja korra (1,8 miljardilt eurolt kuni 8,3 miljardi euroni).  Kui Euroopa tahab Interneti infosisu tööstuse potentsiaali ära kasutada, tuleb asjaomastele tootjatele maksta õiglast tasu, valdkonnas peab olema rohkem selgust ning tarbijatel peab olema rohkem valikuvõimalusi. Nimetatud küsimustega tegelemiseks võttis EL vastu uue strateegia.

"Peame Euroopas selgusele jõudma, kas me tahame tugevat filmi-, muusika- ja mängutööstust," sõnas infoühiskonna ja meedia volinik Viviane Reding.  Vastus on selge "jah", ning EL keskendubki neljale tegevusvaldkonnale English:

  • loomingulise infosisu kättesaadavus – turustajaid kutsutakse üles tegema rohkem tooteid Internetis kättesaadavaks.
  • multiterritoriaalne autoriõiguste litsentsimine – sellega parandatakse olemasolevat litsentsimist ja muudetakse multiterritoriaalsed litsentsid õiguste valdajatele majanduslikult tasuvamaks.
  • digitaalõiguste haldussüsteemid – need suurendavad läbipaistvust, andes tarbijatele teavet allalaaditud materjali kasutuspiirangutest.
  • legaalsed pakkumised ja piraatlus – piiratakse autoriõigustega kaitstud teoste ebaseaduslikku üles- ja allalaadimist, piraatlust ning ebaseaduslikku failide jagamist.

Eelnõu peaks valmima 2008. aasta keskel ning pakkuma võimaluse luua ühtne turg Interneti infosisule, kahjustamata samas intellektuaalomandi õigusi. Avalik arutelu jätkub 29. veebruarini. Kõiki sidusrühmi kutsutakse üles selles aktiivselt osalema.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad