Sökväg

Framtidens europeiska städer - 30/07/2014

Vy över Stockholm © EU

Hur kan EU bäst möta städernas behov? EU vill veta vad du tycker.

Städerna har en nyckelroll när det gäller att möta de ekonomiska, sociala och miljömässiga problem som EU står inför. EU:s planerade agenda för städer ska se till att europeisk och nationell politik hjälper städerna att klara av utmaningarna.

EU genomför därför ett samråd English om agendan för att ge alla intressenter – bland annat nationella, regionala och lokala myndigheter – tillfälle att yttra sig om vilka mål agendan ska ha och hur den ska fungera. Samrådet pågår till den 26 september 2014.

Runt 70 procent av EU:s invånare bor i städer, och fram till 2050 väntas siffran öka till 80 procent. Mer än två tredjedelar av EU:s program och lagar berör städerna. Därför höjs allt fler röster för större samsyn, så att de olika förvaltningsnivåerna drar åt samma håll och kan planera sina strategier över de administrativa gränserna.

Varför behöver EU en agenda för städerna?

EU:s politik måste ta större hänsyn till städernas behov för att kunna nå Europa 2020-strategins mål om bland annat arbetslöshet, miljö och social integration.

Hittills har agendan två huvudmål:

  • Bättre samordning och samstämmighet mellan EU:s politikområden för att möta städernas behov
  • Större och aktivare delaktighet från städernas sida i utformningen av EU:s politik

Agendans omfattning och inriktning

Agendan måste ligga i linje med EU:s övergripande mål och komplettera den nationella politiken. Budskapet från Cities-forumet English som hölls tidigare i år är att man helst inte vill ha nya EU-regler.

Agendan bör i stället innebära ett nytt arbetssätt som gör att man kan möta de stora utmaningar som de europeiska städerna står inför och främja utbyte av bästa praxis för att stödja städernas och storstadsregionernas utveckling.

Pressmeddelande – EU-agenda för städer

Frågor och svar om agendan för städer och EU-politikens urbana aspekter English

Kommissionens meddelande om de urbana aspekterna i EU:s politik

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar