Navigacijska pot

O prihodnosti evropskih mest - 30/07/2014

Pogled na Stockholm © EU

Kako lahko politika EU najbolje zadosti potrebam mest? Evropsko komisijo zanima mnenje javnosti.

Mesta so ključnega pomena pri premagovanju gospodarskih, družbenih in okoljskih izzivov, s katerimi se srečuje Evropa. Načrtovana urbana agenda EU naj bi mestom zagotovila tudi podporo evropskih in nacionalnih politik.

Evropska komisija začenja javno posvetovanje English, s katerim želi zbrati mnenja deležnikov, tudi nacionalnih, regionalnih in lokalnih organov, o namenu in uporabi urbane agende. Posvetovanje bo trajalo do 26. septembra 2014.

V urbanih naseljih živi približno 70 % državljanov EU, ta delež bo do leta 2050 narasel na 80 %. Glede na to, da več kot dve tretjini politik in zakonodaje EU zadeva mesta, so vse pogostejši pozivi po skupnem pristopu, ki bo povezal različne ravni upravljanja. Strateško planiranje bi tako lahko segala prek upravnih mej.

Zakaj potreba po urbani agendi EU?

Politike EU se morajo bolj približati potrebam državljanov, če želimo uresničiti ključne cilje, določene s strategijo Evropa 2020, v zvezi z brezposelnostjo, podnebnimi ukrepi in socialnim vključevanjem.

Urbana agenda ima zdaj dvojni namen:

  • boljša koordinacija in usklajenost politik EU, da bodo ustrezale potrebam mest,
  • močnejše in bolj neposredno sodelovanje mest v pripravah politik EU.

Uporaba

Urbana agenda mora odražati splošne cilje EU in dopolnjevati nacionalne politike. Nedavni forum CITIES English je dal jasno vedeti, da nova pravila EU niso najboljša rešitev.

Urbana agenda bi morala ponuditi delovno metodo za obravnavanje ključnih izzivov, s katerimi se spopadajo evropska mesta, in spodbuditi izmenjavo najboljših praks, ki bi bile v pomoč razvoju mest in metropolitanskih območij.

Sporočilo za medije: Oblikovanje prihodnje agende EU za mesta

Pogosta vprašanja – Agenda za mesta in mestna razsežnost politik EU English

Sporočilo Komisije: Mestna razsežnost politik EU

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave