Navigačný riadok

Európske mestá v budúcnosti - 30/07/2014

Pohľad na Štokholm © EÚ

Ako môžu politiky EÚ najlepšie poslúžiť potrebám miest? EÚ chce počuť váš názor.

Mestá zohrávajú ústrednú úlohu pri plnení hospodárskych, sociálnych a environmentálnych výziev, ktorým čelí Európa. EÚ prostredníctvom pripravovanej mestskej agendy plánuje zabezpečiť, aby európske a vnútroštátne politiky podporovali túto úlohu miest.

EÚ organizuje verejnú konzultáciu English o mestskej agende, aby sa zainteresované subjekty, vrátane národných, regionálnych a lokálnych orgánov, mohli vyjadriť k jej cieľom a k tomu, ako by mohla fungovať. Konzultácia potrvá do 26. septembra 2014.

V mestských oblastiach žije približne 70 % občanov EÚ a podľa odhadov tento podiel vzrastie do roku 2050 na 80 %. S ohľadom na skutočnosť, že na mestá majú dosah viac ako dve tretiny politík a právnych predpisov EÚ, čoraz viac sa ozývajú hlasy volajúce po ucelenejšom prístupe, ktorý by spojil rôzne úrovne verejnej správy. Umožnilo by sa tak strategické plánovanie naprieč administratívnymi hranicami.

Prečo EÚ potrebuje mestskú agendu?

Aby bolo možné dosiahnuť kľúčové ciele stanovené v stratégii Európa 2020 (v oblastiach ako nezamestnanosť, ochrana klímy a sociálne začlenenie), je nevyhnutné, aby politiky EÚ lepšie reagovali a zohľadňovali potreby miest.

V súčasnosti sa mestská agenda zameriava na dva hlavné ciele:

  • lepšiu koordináciu a koherentnosť politík EÚ tak, aby odrážali potreby miest,
  • väčšie a účinnejšie zapojenie miest do tvorby politiky EÚ.

Vymedzenie rozsahu pôsobnosti a zamerania mestskej agendy EÚ

Mestská agenda by sa mala odvíjať od celkových cieľov EÚ a takisto musí dopĺňať vnútroštátne politiky. Na tohtoročnom fóre CITIES English zaznela jasná správa, že nové pravidlá EÚ by neboli ideálnym riešením.

Mestská agenda by mala poskytnúť pracovné metódy na riešenie kľúčových výziev, ktorým čelia európske mestá, a zabezpečiť skutočnú výmenu najlepších postupov, aby sa pomohlo rozvoju miest a metropolitných regiónov.

Tlačová správa – Vytvárať mestskú agendu EÚ pre mestá budúcnosti

Otázky a odpovede týkajúce sa mestskej agendy a mestského rozmeru politík EÚ English

Oznámenie Komisie – Mestský rozmer politík EÚ

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy