Kruimelpad

Toekomstplannen voor de Europese steden - 30/07/2014

Zicht op Stockholm © EU

Hoe kan de EU het best tegemoetkomen aan de behoeften van steden? De EU vraagt uw mening.

Steden spelen een belangrijke rol bij het aangaan van de economische, sociale en ecologische uitdagingen waarmee Europa wordt geconfronteerd. De geplande stedelijke agenda moet ervoor zorgen dat het Europese en nationale beleid de steden daarbij steunt.

De EU houdt een openbare raadpleging English over de stedelijke agenda zodat belanghebbenden, waaronder nationale, regionale en lokale overheden, hun mening kunnen geven over de doelstellingen en werkwijzen. De raadpleging loopt tot 26 september 2014.

Ongeveer 70% van de EU-bevolking leeft in stedelijke gebieden. In 2050 zal dat zo'n 80% zijn. Ruim tweederde van het beleid en de wetgeving van de EU heeft gevolgen voor steden en gemeenten. Daarom is er steeds meer behoefte aan onderlinge afstemming van de verschillende bestuursniveaus. Zo zou de strategische planning de administratieve grenzen kunnen overstijgen.

Waarom heeft de EU behoefte aan een stedelijke agenda?

Als de EU de doelstellingen van de Europa 2020-strategie wil halen op gebieden zoals werkgelegenheid, klimaatbescherming en sociale integratie, zal zij meer rekening moeten houden met de behoeften van steden.

De belangrijkste twee doelstellingen van de stedelijke agenda zijn tot dusver:

  • betere coördinatie en samenhang van het EU-beleid om rekening te houden met de behoeften van steden
  • meer en directere inspraak van steden in de beleidsvorming van de EU

Reikwijdte en focus

De stedelijke agenda moet de algemene doelstellingen van de EU vertolken en het nationale beleid aanvullen. Op het recente CITIES-forum English was duidelijk te horen dat nieuwe EU-regels niet de beste oplossing zijn.

De stedelijke agenda moet een werkmethode aanreiken om de belangrijkste problemen aan te pakken waarmee de steden in Europa te kampen hebben, en de uitwisseling van beste praktijken bevorderen om de ontwikkeling van steden en grootstedelijke gebieden te stimuleren.

Persbericht: de ontwikkeling van een stedelijke agenda voor de EU

Vragen en antwoorden over de stedelijke agenda en de stedelijke dimensie van het EU-beleid English

Mededeling van de Commissie – De stedelijke dimensie van het Europees beleid

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links