Naršymo kelias

Kuriama Europos miestų ateitis - 30/07/2014

Stokholmas © ES

Kaip rengiant ES politiką būtų galima geriausiai atsižvelgti į miestų poreikius? ES nori sužinoti jūsų nuomones.

Miestams tenka labai svarbus vaidmuo sprendžiant Europai kylančius ekonomikos, socialinius ir aplinkos uždavinius. Planuojamos ES miestų darbotvarkės tikslas – užtikrinti, kad juos spręsti miestams būtų padedama Europos ir nacionaline politika.

ES rengia viešas konsultacijas English dėl miestų darbotvarkės, kad suinteresuotosios šalys, įskaitant nacionalines, regionines ir vietos valdžios institucijas, galėtų pateikti nuomones apie tikslus ir apie tai, kaip ji galėtų būti įgyvendinama. Konsultacijos vyks iki 2014 m. rugsėjo 26 d.

Apie 70 % ES piliečių gyvena miestų teritorijose. Iki 2050 m. šis skaičius turėtų padidėti iki 80 %. Kadangi miestams poveikį daro daugiau kaip du trečdaliai ES politikos sričių ir teisės aktų, vis aktyviau raginama laikytis labiau integruoto požiūrio, kad būtų sutelkti įvairūs valdymo lygmenys. Tokiu būdu strateginį planavimą būtų galima vykdyti peržengiant administracines sienas.

Kodėl ES reikia miestų darbotvarkės?

Užtikrinti, kad rengiant ES politiką būtų labiau atsižvelgiama į miestų poreikius, yra itin svarbu siekiant pagrindinių strategijoje „Europa 2020“ išdėstytų tikslų tokiais klausimais kaip nedarbas, klimato politika ir socialinė įtrauktis.

Šiuo metu du pagrindiniai miestų darbotvarkės siekiai yra:

  • geresnis ES politikos koordinavimas ir darna, kad būtų atsižvelgta į miestų poreikius;
  • tvirtesnis ir aktyvesnis tiesioginis miestų dalyvavimas formuojant ES politiką.

Kokia taikymo sritis ir kuriems aspektams skirti daugiausia dėmesio?

Miestų darbotvarkėje turėtų būti atsižvelgta į bendruosius ES tikslus; ji turėtų papildyti nacionalinę politiką. Neseniai įvykusiame forume CITIES English aiškiai pareikšta, kad naujosios ES taisyklės nėra tinkamiausias sprendimas.

Miestų darbotvarkėje turėtų būti numatytas darbo metodas, skirtas spręsti svarbiausius Europos miestams kylančius uždavinius, ir skatinami geriausios patirties mainai siekiant padėti miestams ir didmiesčių regionams vystytis.

Pranešimas spaudai dėl būsimos ES miestų darbotvarkės formavimo

Klausimai ir atsakymai apie miestų darbotvarkę ir įvairių sričių ES politikos miestų dimensiją English

Komisijos komunikatas dėl įvairių sričių ES politikos miestų dimensijos

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos