Navigacijski put

Oblikovanje budućnosti europskih gradova - 30/07/2014

Stockholm © EU

EU želi čuti vaše stajalište o tome kakva bi politika najbolje ispunila potrebe gradova?

Gradovi imaju ključnu ulogu u suočivanju s gospodarskim, socijalnim i ekološkim izazovima pred Europom. Zato im se budućim planom EU-a za razvoj gradova želi osigurati podrška europske i nacionalne politike.

EU održava javno savjetovanje English o planu za razvoj gradova kako bi zainteresirane strane, uključujući nacionalne, regionalne i lokalne vlasti, mogle izraziti svoja stajališta o ciljevima i provedbi tog plana. Savjetovanje traje do 26. rujna 2014.

Oko 70 % građana EU-a živi u gradskim područjima, a očekuje se da će se do 2015. taj broj povećati na 80 %. Budući da više od dvije trećine politika i propisa EU-a utječe na gradove, sve je veća potreba za zajedničkim pristupom kojim bi se ujedinile različite razine upravljanja i omogućilo strateško planiranje koje prelazi administrativne granice.

Zašto je EU-u potreban plan za razvoj gradova

Politike EU-a koje su bolje prilagođene potrebama gradova nužne su za ostvarivanje ključnih ciljeva strategije Europa 2020. u pogledu nezaposlenosti, klimatske politike i socijalne uključenosti.

Plan za razvoj gradova zasad ima dva cilja:

  • bolja usklađenost i dosljednost politika EU-a kako bi se ispunile potrebe gradova
  • jače i izravnije sudjelovanje gradova u razvoju politika EU-a.

Definiranje područja primjene i usmjerenja

Plan za razvoj gradova trebao bi biti odraz općih ciljeva EU-a i mora nadopunjivati nacionalne politike. Na nedavnom forumu CITIES English postalo je jasno da nova pravila EU-a nisu najpoželjnije rješenje.

Planom za razvoj gradova treba osigurati metodu za rješavanje glavnih izazova s kojima se suočuju europski gradovi i promicati razmjenu najbolje prakse kojom će se pridonijeti razvoju gradova i metropolskih područja.

Priopćenje za tisak – oblikovanje budućeg plana EU-a za razvoj gradova

Pitanja i odgovori o planu za razvoj gradova i urbanoj dimenziji politika EU-a English

Komunikacija Komisije – Urbana dimenzija politika EU-a

Odaberite verziju s visokim kontrastom Postavi normalnu veličinu fonta na stranici Povećaj veličinu fonta za 200% pošalji ovu stranicu prijatelju Ispiši ovu stranicu

 

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

Da Ne

Što ste tražili?

Imate li prijedloge?

Korisne poveznice