Navigointipolku

Kansalaiset mukaan kaupunkikeskusteluun - 30/07/2014

Tukholman kaupunkia © EU

Miten EU-politiikalla voidaan parhaiten vastata Euroopan kaupunkien tarpeisiin? EU haluaa kuulla kansalaisten näkemyksiä.

Kaupungeilla on keskeinen rooli Euroopan taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöön kohdistuvien haasteiden ratkaisemisessa. EU valmistelee parhaillaan toimintaohjelmaa, jonka avulla varmistetaan, että EU:n ja jäsenmaiden kansalliset politiikat tukevat kaupunkeja tässä tehtävässä.

EU järjestää toimintaohjelmasta nyt julkisen kuulemisen English, jotta kansalaiset ja kaikki asiasta kiinnostuneet tahot, muun muassa EU-maiden kansalliset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset voivat esittää näkemyksensä ohjelman tavoitteista ja toiminnasta. Kuulemiseen voi osallistua 26.9.2014 saakka.

Noin 70 % EU:n väestöstä asuu kaupunkialueilla, ja osuuden odotetaan kasvavan 80 %:iin vuoteen 2050 mennessä. Yli kaksi kolmannesta EU:n politiikoista vaikuttaa suoraan tai välillisesti kaupunkeihin. Tämän vuoksi tarvitaan entistä yhtenäisempää lähestymistapaa, joka yhdistää hallinnon eri tasojen toimet. Strategista suunnittelua olisi voitava tehdä hallinnollisten rajojen yli.

Miksi EU tarvitsee kaupunkeja koskevaa toimintaohjelmaa?

EU:n toimintapolitiikkojen olisi vastattava paremmin kaupunkien tarpeita, jotta EU voisi saavuttaa esimerkiksi työllisyyttä, ilmastotoimia ja sosiaalista osallisuutta koskevat keskeiset Eurooppa 2020 ‑strategiansa tavoitteet.

Suunnitellun toimintaohjelman päätavoitteina on, että

  • EU-politiikkojen koordinointia ja yhdenmukaisuutta parannetaan vastaamaan kaupunkien tarpeita
  • kaupungit osallistuvat entistä enemmän ja suoremmin EU-politiikan suunnitteluun.

Ohjelman rajaus ja painopisteet

Toimintaohjelman olisi heijastettava EU:n yleisiä tavoitteita ja täydennettävä jäsenmaiden kansallisia politiikkoja. Hiljattain järjestetyn CITIES-foorumin English osallistujien yleinen näkemys oli, että parhaaseen tulokseen ei päästä uusia EU-sääntöjä laatimalla.

Kaupunkiohjelmassa olisi tarjottava toimintamenetelmiä, joilla Euroopan kaupunkien keskeisiä haasteita voidaan ratkoa. Sillä olisi myös edistettävä hyvien toimintatapojen jakamista kaupunkien ja metropolialueiden kehityksen tueksi.

Kansalaiset mukaan suunnittelemaan kaupunkeja koskevaa EU:n toimintaohjelmaa – lehdistötiedote

Kaupunkeja koskeva toimintaohjelma ja EU:n politiikkojen kaupunkiulottuvuus – kysymyksiä ja vastauksia English

EU:n politiikkojen kaupunkiulottuvuus – komission tiedonanto

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä