Sti

En dagsorden for morgendagens byer - 30/07/2014

Udsigt over Stockholm © EU

Hvordan kan EU's politik bedst tage højde for byernes behov? Det vil EU gerne høre din mening om.

Europa står over for en række økonomiske, sociale og miljømæssige udfordringer, som byerne i høj grad kan være med til at tackle. Derfor vil EU foreslå en dagsorden for byerne, der skal sikre, at europæiske og nationale politikker hjælper dem med denne opgave.

EU holder en offentlig høring English om dagsordenen for byerne, så interesserede parter – bl.a. nationale, regionale og lokale myndigheder – kan komme med forslag til, hvilke mål den bør indeholde, og hvordan den bør fungere. Høringen løber indtil den 26. september 2014.

Omkring 70 % af EU's borgere bor i byområder, og i 2050 vil det være hele 80 %. Eftersom over to tredjedele af EU's politik og lovgivning påvirker små og større byer, mener flere og flere, at der er brug for en mere integreret tilgang, der samler myndigheder på forskellige niveauer. Det vil gøre det muligt at lægge strategier på tværs af administrative grænser.

Hvorfor har EU brug for en dagsorden for byerne?

EU's politik skal være bedre tunet ind på byernes behov. Det er vigtigt for at nå de vigtige mål i Europa 2020-strategien inden for f.eks. beskæftigelse, klimaindsats og social inklusion.

Dagsordenen for byerne har indtil videre to centrale mål:

  • EU's politikker skal koordineres bedre og være mere sammenhængende, så de afspejler byernes behov
  • byerne skal inddrages oftere og mere direkte i EU's beslutningsproces.

Hvordan skal den se ud?

Dagsordenen for byerne bør være i tråd med EU's overordnede målsætninger og supplere den nationale politik. Det byforum English, der blev afholdt i februar, sendte et klart signal om, at det er ikke er nye EU-regler, man efterlyser.

Dagsordenen bør snarere komme med en arbejdsmetode til at klare de største udfordringer, som Europas byer står overfor, og fremme udvekslinger af bedste praksis for at hjælpe byer og storbyregioner med at udvikle sig i den rigtige retning.

Pressemeddelelse – en fremtidig dagsorden for EU's byer

Spørgsmål og svar – en dagsorden for byerne og den bymæssige dimension af EU’s politikker English

Meddelelse fra Kommissionen – den bymæssige dimension af EU’s politikker

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links