Cesta

Váš názor na budoucnost evropských měst - 30/07/2014

Pohled na Stockholm © EU

Jak by měla Unie ve svých politikách zohlednit potřeby měst? Řekněte, co si o tom myslíte.

Města hrají klíčovou roli při zvládání hospodářských, sociálních a environmentálních výzev, s nimiž se Evropa potýká. Cílem navrhované městské agendy EU je zajistit, aby koncepce evropských a vnitrostátních politik města v této úloze podporovala.

Unie proto k této agendě pořádá veřejnou konzultaci English, ve které mohou zainteresované strany (včetně celostátních, regionálních a místních orgánů) vyjádřit svůj názor na její cíle a fungování. Konzultace potrvá do 26. září 2014.

Přibližně 70 % občanů EU žije ve městech a městských aglomeracích. Tento podíl se má do roku 2050 zvýšit na 80 %. Vzhledem k tomu, že více než dvě třetiny politik a právních předpisů EU se dotýkají měst, vyvstává stále naléhavěji potřeba vytvořit společný přístup, který by sloučil různé správní úrovně. Strategické plánování by pak mohlo být realizováno bez ohledu na administrativní hranice.

Proč EU potřebuje městskou politiku?

Zohledňování potřeb měst v různých politikách EU je zásadním předpokladem pro splnění důležitých cílů (stanovených ve strategii Evropa 2020) v oblastech jako je nezaměstnanost, boj proti změně klimatu a sociální začleňování.

Agenda má dva hlavní cíle:

  • lepší koordinace a soudržnost politik EU s cílem zohlednit potřeby měst
  • silnější a přímější zapojení měst do tvorby politik EU.

Určení rozsahu a zaměření

Městská agenda by měla odrážet celkové cíle EU a zároveň musí doplňovat politiky jednotlivých států. Na nedávném Fóru měst English jasně zaznělo, že nová pravidla na úrovni EU by nebyla ideálním řešením.

Městská agenda by měla nabídnout návod, jak zvládat nejpalčivější problémy, se kterými se evropská města potýkají, a prosazovat výměnu osvědčených postupů na pomoc rozvoji měst a městských aglomerací.

Tisková zpráva – Utváření budoucí městské agendy EU

Otázky a odpovědi ohledně městské agendy a městské dimenze politik EU English

Sdělení Komise – Městská dimenze politik EU

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy