Навигационна пътека

Бъдещето на градовете в Европа - 30/07/2014

Изглед от Стокхолм © ЕС

Как да насочим най-добре политиката на ЕС към нуждите на градовете? ЕС иска да чуе вашето мнение.

Градовете имат водеща роля в посрещането на икономическите, социалните и екологичните предизвикателства, пред които е изправена Европа. В тази връзка планираната от ЕС програма за градовете има за цел да се осигури подкрепа за градовете в рамките на европейските и националните политики.

ЕС провежда обществена консултация English относно програмата за градовете, за да могат заинтересованите страни, включително национални, регионални и местни органи, да изразят своето становище по предвидените цели и начина, по който да бъде изпълнена програмата. Консултацията ще продължи до 26 септември 2014 г.

Около 70% от гражданите на ЕС живеят в градски региони, като до 2050 г. се очаква този дял да достигне 80%. Тъй като две трети от политиките и законодателството на ЕС засягат градовете, все по-често има призиви за по-съгласуван подход за обединяване на усилията на различните управленски нива. Това ще даде възможност за стратегическо планиране отвъд административните граници.

Защо ЕС се нуждае от програма за градовете?

По-доброто приспособяване на политиките на ЕС към нуждите на градовете е жизнено важно за постигане на ключови цели — определени в стратегията „Европа 2020“ — по отношение на заетостта, климата и социалното приобщаване.

Дотук двете основни цели на програмата за градовете са:

  • по-добра координация и съгласуваност на политиките на ЕС с цел отразяване на нуждите на градовете,
  • по-голямо и по-пряко участие на градовете в процеса на изготвяне на политики на ЕС.

Определяне на обхвата и акцентите

Програмата за градовете следва да отразява цялостните цели на ЕС и да допълва националните политики. В рамките на провелия се неотдавна форум CITIES English стана ясно, че въвеждането на нови правила на ЕС не е предпочитаното решение.

С програмата за градовете трябва да се осигури работен метод за преодоляване на основните предизвикателства пред европейските градове и да се насърчава обменът на добри практики с цел да се помогне за развитието на градовете и метрополиите.

Съобщение за медиите — създаване на бъдеща програма на ЕС за градовете

Въпроси и отговори относно програмата за градовете и градското измерение на политиките на ЕС English

Съобщение на Комисията — Градското измерение на политиките на ЕС

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки