Navigointipolku

Aluekehityshankkeet parrasvaloissa - 01/02/2013

Komissio jakoi vuoden 2013 RegioStars-palkinnot EU:n tukea saaneille alueellisille hankkeille.

RegioStars-palkinnot myönnetään tunnustukseksi innovatiivisille hankkeille, jotka edistävät älykästä ja kestävää kasvua sekä synnyttävät todellisia hyötyjä kansalaisille, ympäristölle ja taloudelle.

Hankkeet valitaan niiden satojen tuhansien hankkeiden joukosta, jotka ovat saaneet EU:n aluekehitystukea. Vuoden 2013 RegioStars-palkinnot Englishfrançais myönnettiin seuraaville projekteille, joista kukin arvioitiin oman sarjansa parhaaksi:

Alykäs kasvu: UPTEC Englishfrançaisportuguês – portugalilaisen Porton yliopiston tiede- ja teknologiapuisto – on tähän mennessä avustanut 110:tä yritystä, joihin kuuluu 95 uutta yritystä, 5 suuryritystä ja 5 yksityistä innovaatiokeskusta. Hanke on synnyttänyt noin 800 työpaikkaa korkeasti koulutetuille työntekijöille ja edistänyt suuresti talouskasvua alueellaan.

Kestävä kasvu: ENWORKS Englishfrançais -palvelu tarjoaa apua Luoteis-Englannin pienille ja keskisuurille yrityksille ympäristötehokkuuden parantamiseksi. Sen nykyisissä asiakasyrityksissä voidaan resurssien käyttöä tehostamalla saavuttaa jopa 95 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt. Ympäristöparannusten avulla on luotu tai onnistuttu säilyttämään yli 960 työpaikkaa.

Osallistava kasvu: Yksilölliset työllistymispolut Englishfrançaispolski -hankkeessa tarjottiin henkilökohtaista työvoimaneuvontaa yli 45-vuotiaille pitkäaikaistyöttömille Elblagissa Puolassa. Lähes 80 % osallistuneista sai työpaikan, ja jatkuvan tuen ansiosta 90 % oli 15 kuukautta myöhemmin edelleen samassa työpaikassa.

Taantuvat kaupunkialueet (CityStar): Berliinin asuinalueiden hallintahankkeessa DeutschEnglishfrançais Berliinin alueen köyhiin osiin perustettiin kaupunginosaneuvostoja, jotta paikalliset asukkaat saivat mahdollisuuden vaikuttaa päätöksiin, jotka koskevat heidän elämänlaatuaan parantavia toimia.

Yleisölle tiedottaminen: Towards Work Englishlietuvių kalba -hankkeessa Liettuassa laadittiin TV-tiedotuskampanja, jossa kyseenalaistettiin kuulevien asenteita kuulovammaisia kohtaan. Kuulovammaisia varten perustettiin pilottikeskuksia, joiden työntekijät auttoivat heitä työnhaussa. Kaksi kolmasosaa apua saaneista työllistyi.

Vuoden 2013 RegioStars-kilpailuun ilmoitettiin 149 hanketta, mikä on enemmän kuin koskaan ennen. Suomesta loppukilpailuun selvisi Länsi-Suomen alueella toteutettava hyvinvointialan Living lab -hanke. Viisi voittajaa saivat palkintonsa Brysselissä 31.1.2013 pidetyssä palkintotilaisuudessa.

Vuoden 2014 RegioStars -kilpailuun Englishfrançais voi ilmoittaa hankkeita 19.4.2013 asti. Loppukilpailuun valitut projektit esitellään riippumattomalle tuomaristolle EU:n vuotuisessa alue- ja paikallishallinnon edustajien kokouksessa English 7.–10. lokakuuta 2013.

EU:n aluepolitiikka – lisätietoa

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä