Navigatsioonitee

Kohalikud lahendused majanduskasvu saavutamiseks - 08/10/2012

8.–11. oktoobrini toimub Brüsselis ELi kohalike ja piirkondlike esindajate iga-aastane kohtumine, kus vahetatakse mõtteid konkurentsivõime edendamise, majanduskasvu saavutamise ja töökohtade loomise teemal.

Juba 10. korda toimuv regionaal- ja linnapoliitika suurim iga-aastane sündmus – „Avatud uste päevad – Euroopa piirkondade ja linnade nädal English ” toob kokku ligikaudu 6000 valitud esindajat üle kogu Euroopa.

Nad otsivad võimalusi Euroopa majanduskriisist väljatoomiseks ning määratlevad prioriteedid oma piirkondade tulevaseks ELi poolseks rahastamiseks. Asjaomased vahendid aitavad kaasa vähemarenenud piirkondade kaasajastamisele ning need moodustavad osa ELi vastusest globaliseeruva maailmamajanduse väljakutsetele.

Näiteks on ELi programmid võimaldanud ettevõtjatel luua alates 2007. aastast 450 000 töökohta, andnud juurdepääsu rahastamisele vähemalt 56 000 väikeettevõtjale ning aidanud 460 000 tööd otsivat noort.

Komisjon on esitanud ettepanekud, et muuta järgmine piirkondliku rahastamise (2014–2020) voor tõhusamaks, pidades silmas tööhõive ja majanduskasvu strateegia „Euroopa 2020” pikaajalisi eesmärke.

Euroopa piirkondade ja linnade nädala raames käsitletakse muu hulgas järgmisi teemasid:

  • arukas ja keskkonnasäästlik majanduskasv, innovatsiooni edendamine teadus- ja arendustegevuse kaudu;
  • väikeettevõtjate toetamine;
  • tihedam koostöö piirkondade vahel.

Üritused kõikjal Euroopas

Lisaks Brüsselile toimub rohkem kui 350 seonduvat üritust English mujal ELis ning veel 11 riigis, sealhulgas Bosnias ja Hertsegoviinas, Horvaatias, Islandil, Montenegros, Norras, Serbias ja Türgis. Korraldatakse konverentse, kultuuriüritusi, festivale ja näitusi.

Näiteks korraldati 21. septembril Narvas „Euroopa koostöö päev: ühised piirid – suurenev lähenemine”. Kampaania eesmärgiks on näidata Euroopa koostööprojektide saavutusi.

26. oktoobril toimub Tallinnas konverents „Tasuta ühistransport Tallinnas – julge samm rohelise pealinna suunas”, mille raames saavad kokku omavalitsuste esindajad, transpordivaldkonna asjatundjad ja huvigrupid, et arutleda tasuta ühistranspordi ning säästliku linnatranspordi lahenduste teemadel.

Rakveres toimub 15. novembril seminar „Euroopa raha efektiivne kaasamine linnaruumi”. Kahes ettekandes arutletakse selle üle, kuidas on Rakvere Euroopa Liidu fonde kasutanud ning millised on tulevikuväljavaated.

2012. aasta avatud uste päevade korraldajateks on komisjon ja Regioonide Komitee DeutschελληνικάEnglishespañolfrançaisitalianoNederlandspolskiRomânasvenska – ELi asutus, mis võimaldab piirkondlikel ja kohalikel omavalitsustel osaleda ELi poliitikas.

Jälgi piirkondade ja linnade nädala üritusi otseülekandena English

Täiendavalt regionaalpoliitika kohta

ELi rahastatavad programmid teie piirkonnas

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad