Navigatsioonitee

Piirkonnad tähelepanu keskpunktis - 15/06/2012

EL tunnustab kõige originaalsemaid ja innovatiivsemaid piirkondlikke projekte – 2012. aasta RegioStar auhinnad

Käesoleva aasta RegioStars auhindade Englishfrançais 5 laureaadi hulgas on näiteks projekt keskkonnasõbraliku tehnoloogiaga seotud töökohtade loomiseks ning koostööprojekt maapiirkondades elavatele eakatele inimestele abi pakkumiseks.

Need on üksnes mõned nendest sadadest tuhandetest projektidest, mida on toetatud ELi regionaalarengufondide vahenditega. Kategooriate võitjad on järgmised:

Eco World Styria DeutschEnglish , arukas majanduskasv – asjaomase võrgustiku olemasolu suurendas keskkonnahoidlike ettevõtjate arvu Austrias Steiermarki piirkonnas.Võrgustik jätkab oma tööd ja tegevust, et tagada ligikaudu 180 ettevõtjast koosneva rühma muutumine ökoinnovatsiooni ülemaailmseks keskuseks. Alates projekti käivitamisest on keskkonnahoidliku tehnoloogiaga seoses loodud 5000 uut töökohta;

GRaBS English , jätkusuutlik majanduskasv – 14 partnerit kaheksast ELi liikmesriigist aitavad piirkondlikel ametiasutustel kohandada olemasolevaid ja uusi linnaarengu suundi, et pidada vastu kliimamuutustest tingitud äärmuslikes ilmastikutingimustes;

Older people for Older people English , kaasav majanduskasv – Gröönimaa, Põhja-Iirimaa, Rootsi, Soome ja Šotimaa piirkondlikud ametiasutused tegid koostööd eakatega, et teha kindlaks alternatiivsed viisid neile tugiteenuste pakkumiseks;

Kagu-Malmö svenska , mahajäänud linnapiirkondade arendamine – Rootsi projekt, mille raames loodi elanike, kinnisvaraomanike ja ettevõtjate partnerlused Kagu-Malmö neljas suure tööpuuduse määraga piirkonnas;

Podlaasia vojevoodkond Englishpolski , avalikkuse teavitamine – asjaomane Poola piirkond avas nii poola- kui ka ingliskeelse veebisaidi, kust võib leida üksikasjalikku teavet ELi investeeringute ja programmide raames abi saanute kohta.

Võitjad said oma auhinnad kätte eile enne ELi iga-aastast konverentsi English , kus osalevad esindajad kohalikest ja piirkondlikest omavalitsustest.

Piirkonnad esitasid käesoleva aasta konkursile 107 projekti. Kõik asjaomased projektid on saanud toetusi Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) või ühtekuuluvusfondist.

Lugege täiendavalt ELi regionaalpoliitika kohta

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad