Navigacijska pot

Iskanje rešitev za gospodarsko rast: dnevi odprtih vrat 2011 - 07/10/2011

Logotip 9. evropskega tedna regij in mest, Bruselj,10.–13. oktober 2011 © EU

Predstavniki lokalnih in regionalnih oblasti v EU se bodo med 10. in 13. oktobrom zbrali v Bruslju, kjer bodo iskali rešitve za konkurenčnejšo Evropo, večjo gospodarsko rast in nova delovna mesta.

Na letnem srečanju za spodbujanje regionalnega razvoja English se bo zbralo približno 6 000 predstavnikov iz več kot 200 evropskih mest in regij.

Letos bodo udeleženci razpravljali o prihodnosti regionalne politike EU in predlogih English Evropske komisije za uvedbo učinkovitejšega financiranja v okviru evropskega proračuna 2014–2020.

Obravnavali bodo tudi vlogo regij pri uresničevanju strategije EU za gospodarsko rast in delovna mesta, kar je ključno za hitro okrevanje EU po gospodarski krizi.

Med temami srečanja bodo:

  • pametna, trajnostna in vključujoča rast s poudarkom na raziskavah in inovacijah, digitalnih tehnologijah, nizkoogljičnih strategijah regij in mest, energetski učinkovitosti, ukrepih proti podnebnim spremembam, ustvarjanju delovnih mest, boju proti revščini in socialni izključenosti,
  • boljše izvajanje projektov, ki jih financira EU, z izmenjavo najboljših praks in skupnimi razvojnimi strategijami,
  • tesnejše sodelovanje sosednjih regij z opredelitvijo potreb in pristopov za reševanje skupnih izzivov.

Mesta in regije bodo do konca novembra pripravila več kot 250 dogodkov English , od konferenc in kulturnih prireditev do festivalov in razstav, na katerih bodo predstavila svoja prizadevanja za krepitev gospodarskega položaja Evrope.

V Ljubljani bo denimo Ljubljanska univerza 4. novembra pripravila okroglo mizo z naslovom „Razvoj na znanju temelječega gospodarstva s sodelovanjem med akademsko sfero in gospodarstvom“. Na njej bodo razpravljali o možnostih delitve znanja, zlasti prek razvojno-raziskovalnega sodelovanja z gospodarstvom, in sodelovanju med akademskimi ustanovami in gospodarstvom, ki lahko s pametno uporabo razpoložljivega znanja in veščin, prispeva k regionalnemu razvoju.

V Mariboru bodo konec oktobra organizirali konferenco „Kulturne in kreativne industrije v regiji“, na kateri bodo razpravljali o tem, kako Maribor in celotna vzhodna kohezijska regija povečujeta svojo vlogo kulturnih in kreativnih industrij kot inkubatorjev inovacij za mesta in regijo. Organizatorji si bodo prizadevali povezati lokalne akterje s področij kreativnosti in inovacij s predstavniki univerz, lokalnimi politiki, socialnimi partnerji, predstavniki nevladnih organizacij ter malih in srednje velikih podjetij.

Dneve odprtih vrat 2011 skupaj organizirata Evropska komisija in Odbor regij, ki zastopa mnenja regionalnih in lokalnih oblasti pri sprejemanju politik EU.

Evropski teden regij in mest – v živo English

Več o regionalni politiki

Programi, ki jih financira EU v Sloveniji

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave