Navigačný riadok

Predstavitelia miestnych orgánov hľadajú možnosti rastu – Open Days 2011 - 07/10/2011

Logo 9. Európskeho týždňa miest a regiónov 2011 (Brusel 10. – 13. október) © EÚ

Predstavitelia miestnych a regionálnych orgánov sa od 10. do 13. októbra stretnú v Bruseli, aby si vymenili nápady týkajúce sa posilnenia konkurencieschopnosti, stimulácie rastu a zvýšenia zamestnanosti.

Na Európskom týždni miest a regiónov, každoročnom podujatí venovanom regionálnemu rozvoju English , sa stretne približne 6 000 volených zástupcov z viac ako 200 miest a regiónov z celej Európskej únie.

Tento rok sa účastníci sa zamerajú na budúcnosť regionálnej politiky EÚ a na návrhy Komisie English , ktorých cieľom je zefektívniť financovanie v oblasti regionálnej súdržnosti počas nasledujúceho viacročného finančného rámca (2014 – 2020).

Budú sa sústrediť na prínosy, ktorými regióny môžu prispieť k realizácii stratégie Európa 2020 zameranej na zvýšenie rastu a zamestnanosti.

Medzi hlavné témy patria:

  • inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast – výskum a vývoj, digitálne technológie, regionálne a mestské nízkouhlíkové stratégie, energetická efektívnosť, boj proti zmenám klímy, tvorba nových pracovných miest, boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu;
  • lepšia realizácia projektov financovaných z prostriedkov EÚ – výmena osvedčených postupov a spoločných rozvojových stratégií;
  • intenzívnejšia spolupráca medzi susediacimi oblasťami pri identifikácii potrieb a prístupov k spoločným problémom.

V tom istom čase organizujú mestá a regióny viac ako 250 podujatí English , ktoré sa zameriavajú na možnosti posilnenia hospodárskeho a kultúrneho rozvoja EÚ. Ide najmä o rôzne konferencie, kultúrne podujatia, festivaly a výstavy, ktoré potrvajú až do konca novembra.

Napríklad v írskom meste Galway prebehne 21. októbra konferencia, na ktorej predstavitelia miestnych orgánov predstavia možnosti udržateľného ekonomického využitia pobrežných zdrojov.

V Nitre prebehne od 7. do 8. decembra seminár o projekte územného rozvoja medziregionálnej spolupráce v dunajskom priestore.

Európsky týždeň organizuje Európska komisia v spolupráci s Výborom regiónov, ktorý umožňuje, aby sa predstavitelia miestnych a regionálnych samospráv vyjadrili k politikám Únie.

Sledujte dianie počas európskeho týždňa v priamom prenose English

Viac o regionálnej politike

Programy financované z prostriedkov EÚ vo vašom regióne

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy