Ścieżka nawigacji

Europejski Tydzień Regionów i Miast 2011 - 07/10/2011

Logo dziewiątej edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast – Bruksela, 10--13 października 2011 r. © UE

Przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych z UE spotkają się w Brukseli w dniach 10-13 października, aby wymienić się pomysłami, jak pobudzać konkurencyjność i wzrost gospodarczy oraz tworzyć nowe miejsca pracy

W tej dorocznej imprezie poświęconej rozwojowi regionów English udział weźmie ok. 6 tys. przedstawicieli władz ponad 200 miast i regionów z całej Europy.

W tym roku uczestnicy Dni Otwartych będą debatowali na temat polityki regionalnej UE i propozycji Komisji English mających podnieść skuteczność wykorzystania europejskich funduszy w okresie 2014-2020.

Szczególna uwaga poświęcona zostanie roli regionów w realizacji unijnej strategii na rzecz zatrudnienia i wzrostu, która ma umożliwić Europie wyjście z kryzysu gospodarczego.

Rozmowy dotyczyć będą również kwestii takich jak:

  • inteligentny i trwały wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu, jaki Europa planuje osiągnąć w oparciu o badania naukowe i innowacje, dalszy rozwój technologii cyfrowych, regionalne i lokalne strategie ograniczania emisji gazów cieplarnianych, zwiększanie efektywności energetycznej, działania w zakresie klimatu, tworzenie nowych miejsc pracy oraz walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym
  • bardziej wydajne wykorzystywanie europejskich funduszy, któremu sprzyjać będzie wymiana dobrych praktyk i przygotowywanie wspólnych strategii
  • rozszerzenie współpracy z sąsiadującymi regionami i gminami, co pozwoli dokładniej określać potrzeby i opracowywać skuteczniejsze rozwiązania dla wspólnych problemów.

Oprócz tego do końca listopada europejskie miasta i regiony zorganizują ponad 250 wydarzeń English , które będą okazją do zaprezentowania szerokiej publiczności ich wkładu we wzmacnianie europejskiej gospodarki. Będą to zarówno konferencje, jak i imprezy kulturalne, festiwale i wystawy – wiele będzie się działo również w Polsce.

I tak na przykład w Krakowie w dniach 10-15 października odbywać się będzie Małopolski Festiwal Innowacji – cykl imprez mających promować innowacyjność wśród przedsiębiorstw, naukowców i przedstawicieli władz różnych szczebli.

W Zielonej Górze z kolei organizowane są warsztaty pt. „Enspire EU – Przedsiębiorczy zastrzyk dla Unii Europejskiej”, dotyczące tego, jak promować i wspierać samozatrudnienie w Europie.

Dni Otwarte 2011 organizowane są przez Komisję i Komitet Regionów – unijny organ doradczy, który umożliwia przedstawicielom władz regionalnych i lokalnych wpływanie na kształt europejskiej polityki.

Europejski Tydzień Regionów i Miast – transmisje na żywo English

Więcej na temat polityki regionalnej

Sprawdź, jakie projekty w Twojej okolicy są współfinansowane przez UE

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki