Mogħdija tan-navigazzjoni

L-awtoritajiet lokali se jiffukaw fuq soluzzjonijiet għat-tkabbir ekonomiku - Open Days 2011 - 07/10/2011

Logo tad-“9 Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Ibliet - Brussell 10-13 ta' Ottubru 2011” © EU

Ir-rappreżentanti lokali u reġjonali tal-UE se jiltaqgħu fi Brussell bejn l-10 u t-13 ta' Ottubru biex jaqsmu l-ideat dwar kif jistgħu jagħtu spinta lill-kompetittività, it-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi.

L-avveniment annwali għall-iżvilupp reġjonali English jgħaqqad 6,000 rappreżentant elett minn iktar minn 200 belt u reġjun madwar l-Ewropa.

Din is-sena, il-parteċipanti se jiddiskutu l-futur tal-politika reġjonali tal-UE u l-proposti English tal-Kummissjoni biex il-fondi jsiru iktar effettivi għall-baġit 2014-20.

Se jiffukaw fuq x'kontributi jistgħu jagħtu r-reġjuni għall-istrateġija tal-UE għall-impjiegi u t-tkabbir ekonomiku, li hi kruċjali biex l-Ewropa terġa' tqum fuq saqajha.

Is-suġġetti jinkludu:

  • it-tkabbir ekonomiku intelliġenti, sostenibbli u inklużiv - permezz tar-riċerka u l-innovazzjoni, it-teknoloġiji diġitali, strateġiji għal reġjuni u bliet li jniġġsu inqas, enerġija li ma tantx taħli, azzjoni għall-klima, il-ħolqien tal-impjiegi, l-indirizzar tal-faqar u l-esklużjoni soċjali.
  • kif il-proġetti ffinanzjati mill-UE jistgħu jwasslu riżultati aħjar - billi l-pajjiżi jaqsmu bejniethom l-aħjar eżempji u jiżviluppaw strateġiji komuni
  • iktar kooperazzjoni bejn żoni ġirien - meta jiġu identifikati l-bżonnijiet u l-metodi għall-problemi komuni

Fl-istess ħin, il-bliet u r-reġjuni se jorganizzaw 250 avveniment English sal-aħħar ta' Novembru fejn se juru l-kontribut tagħhom għal Ewropa b'ekonomija iktar b'saħħitha. Dawn jinkludu konferenzi, avvenimenti kulturali, festivals u wirjiet.

Ngħidu aħna, Galway, fl-Irlanda, se torganizza konferenza fil-21 ta' Ottubru biex tipproponi modi lill-awtoritajiet lokali kif jistgħu jużaw ir-riżorsi ta' mal-kosta b'mod iktar sostenibbli għall-iżvilupp ekonomiku.

U Aberdeen, fl-Iskozja, se ttella' laqgħa fl-24 ta' Ottubru dwar pjanijiet biex il-pajjiżi tal-Baħar tat-Tramuntana jiġu konnessi ma' netwerk speċjali tal-elettriku. In-netwerk għandu jgħin lill-UE tilħaq l-għan li toħloq suq uniku għall-elettriku filwaqt li tipprovdi provvista tal-enerġija iktar stabbli.

L-Open Days 2011 huma organizzati mill-Kummissjoni u mill-Kumitat tar-Reġjuni, l-entità tal-UE li tagħti leħen lill-gvernijiet reġjonali u lokali dwar il-politiki tal-UE.

Segwi l-ġimgħa tar-reġjuni u l-ibliet f'xandira diretta English

Aktar informazzjoni dwar il-politika reġjonali

Programmi ffinanzjati mill-UE fejn tgħix

Agħżel kuluri li jikkuntrastaw Ara l-paġna fid-daqs normali tagħha Kabbar id-daqs b'200 fil-mija Ibgħat din il-paġna lil sħabek Stampa din il-paġna

 

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

Iva LE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?

Links utli