Navigointipolku

Kunnat ja alueet etsivät kasvun avaimia – Open Days 2011 - 07/10/2011

Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikon 2011 logo (Bryssel 10.–13.10.2011) © EU

EU:n paikallis- ja aluehallinnon edustajat kokoontuvat Brysseliin 10.–13.10. ideoimaan, kuinka parhaiten edistää kilpailukykyä, kasvua ja työllisyyttä.

Aluekehityksen vuotuiseen Open Days -tapahtumaan English saapuu noin 6 000 edustajaa yli 200 kunnasta ja alueelta eri puolilta Eurooppaa.

Tänä vuonna aiheena on EU:n aluepolitiikan tulevaisuus ja komission ehdotukset English rahoituksen vaikutusten tehostamiseksi vuosina 2014–2020.

Erityisesti keskustellaan siitä, miten alueet voivat parhaiten edistää EU:n työllisyys- ja kasvustrategian toteuttamista, mikä on ratkaisevan tärkeää talouskriisistä toipumisen kannalta.

Teemaviikon aikana käsiteltäviä aiheita ovat

  • älykäs, kestävä ja osallistava kasvu – keskeisiä näkökohtia ovat tutkimus ja innovointi, digitaalitekniikka, alueelliset ja kunnalliset vähähiilistä kasvua koskevat strategiat, energiatehokkuus, ilmastotoimet, työllisyyden lisääminen sekä köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunta
  • EU-rahoitteisten hankkeiden tulosten tehostaminen – hyvistä toimintamalleista ja yhteisistä kehitysstrategioista tiedottaminen
  • yhteistyön lisääminen naapurialueiden kesken – yhteisien tarpeiden tunnistaminen ja yhteisiin haasteisiin vastaaminen

Brysselin kokouksen lisäksi järjestetään marraskuun loppuun mennessä eri puolilla EU:ta yli 250 tapahtumaa English . Näissä konferensseissa, kulttuuritapahtumissa, festivaaleissa ja näyttelyissä tuodaan esiin kuntien, kaupunkien ja alueiden roolia EU:n taloudessa.

Esimerkiksi Turussa järjestetään 26.10. kansainvälinen "Fashion Symposium 2011", jolla pyritään edistämään tiedonvaihtoa, yhteistyötä ja innovointia Itämeren alueen muotiteollisuudessa.

Jyväskylässä puolestaan keskustellaan 8.11. luovan ympäristön merkityksestä talouden kehittämiselle. Tilaisuudessa pohditaan muun muassa sitä, millainen alue houkuttelee luovien alojen osaajia ja millaiset ympäristöt ruokkivat näiden alojen yritystoimintaa.

Open Days 2011 -teemaviikon järjestävät Euroopan komissio ja alueiden komitea. Alueiden komitea on EU:n toimielin, jonka kautta paikallis- ja aluehallinnon edustajat osallistuvat EU:n politiikan laatimiseen.

Suoria lähetyksiä Brysselin Open Days -tapahtumista English

Lisätietoa aluepolitiikasta

EU-rahoitteisia hankkeita eri puolilla jäsenmaita

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä