Navigatsioonitee

Kohalikud ametiasutused otsivad võimalusi majanduskasvuks – avatud uste päevad 2011 - 07/10/2011

9. Euroopa regioonide ja linnade nädala (10.–13. oktoober) logo © EU

ELi kohaliku ja piirkondliku tasandi esindajad kohtuvad 10.–13. oktoobrini Brüsselis, et jagada ideid konkurentsivõime, majanduskasvu ja töökohtade loomise edendamiseks.

Iga-aastase regionaalarengu teemalise ürituse English raames saab kokku ligikaudu 6 000 valitud esindajat rohkem kui 200 Euroopa linnast ja piirkonnast.

Käesoleval aastal on arutluse all ELi regionaalpoliitika tulevik ning komisjoni ettepanekud English , mille eesmärk on muuta eelarveperioodil 2014–2020 rahastamine tõhusamaks.

Arutelude keskmes on piirkondade panus ELi töökohtade loomise ja majanduskasvu edendamise strateegiasse, millel on oluline osa Euroopa taastumises majanduskriisist.

Käsitletakse järgmisi teemasid:

  • arukas, jätkusuutlik ja kaasav majanduskasv, mida võimaldavad teadusuuringud ja innovatsioon, digitehnoloogia, piirkondade ja linnade vähem CO2-heidet tekitava arengu strateegiad, energiatõhusus, kliimameetmed, töökohtade loomine ning vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemine;
  • ELi poolt rahastatavate projektide parem teostamine – parimate tavade ja ühiste arengustrateegiate jagamine;
  • naaberpiirkondade parem koostöö ühiste probleemide lahendamise ja vajaduste kindlaksmääramisel.

Samaaegselt toimub linnades ja piirkondades kuni novembri lõpuni üle 250 ürituse English , mille raames tõstetakse esile nende panust majanduslikult tugevamasse Euroopasse. Nende hulka kuuluvad konverentsid, kultuuriüritused, festivalid ja näitused.

Näiteks toimub Iirimaal Galway linnas 21. oktoobril konverents, mille eesmärk on anda kohalikele ametiasutustele ülevaade sellest, kuidas nad saaksid majandusarengu huvides paremini kasutada rannikuressursse.

Šotimaal Aberdeenis toimub 24. oktoobril teabekoosolek, mis käsitleb Põhjamere-äärsete riikide nn superelektrivõrku ühendamise kava. Võrk aitaks saavutada ühtse elektrituru loomise alast ELi eesmärki, muutes ELi energiavarustuse kindlamaks.

2011. aasta avatud uste päevade korraldajateks on komisjon ja Regioonide Komitee – ELi institutsioon, mille vahendusel saavad liidu poliitikas sõna sekka öelda ka piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused.

Jälgige regioonide ja linnade nädala üritusi otseülekandes English

Lugege täiendavalt regionalpoliitika kohta

ELi rahastatatvad programmid teie regioonis

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad