Διαδρομή πλοήγησης

"Open Days 2011": Αναπτυξιακές προτάσεις από τις τοπικές αρχές - 07/10/2011

Λογότυπος της “Ένατης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών και των Πόλεων – Βρυξέλλες 10-13 Οκτωβρίου 2011” © EU

Εκπρόσωποι τοπικών και περιφερειακών αρχών της ΕΕ συναντώνται στις Βρυξέλλες από τις 10 έως τις 13 Οκτωβρίου για να ανταλλάξουν απόψεις με στόχο την τόνωση της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Η ετήσια εκδήλωση για την περιφερειακή ανάπτυξη English φέρνει σε επαφή 6.000 περίπου εκλεγμένους αντιπροσώπους 200 και πλέον πόλεων και περιφερειών από όλη την Ευρώπη.

Φέτος, οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν το μέλλον της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ καθώς και τις προτάσεις English της Επιτροπής για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των χρηματοδοτήσεων από τον προϋπολογισμό 2014-20.

Ειδικότερα, θα επικεντρωθούν στο πώς οι περιφέρειες μπορούν να συμβάλουν στη στρατηγική της ΕΕ για την απασχόληση και την ανάπτυξη, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για την ανάκαμψη της Ευρώπης από την οικονομική κρίση.

Ορισμένα από τα θέματα είναι:

  • έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη – με δράσεις έρευνας και καινοτομίας, ψηφιακές τεχνολογίες, περιφερειακές και αστικές στρατηγικές χαμηλών επιπέδων άνθρακα, καλύτερη ενεργειακή απόδοση, δράση για το κλίμα, δημιουργία θέσεων εργασίας και αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
  • καλύτερη υλοποίηση των σχεδίων που χρηματοδοτεί η ΕΕ – με ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και χάραξη κοινών αναπτυξιακών στρατηγικών
  • μεγαλύτερη συνεργασία ανάμεσα σε γειτονικές περιοχές – όσον αφορά τον εντοπισμό των αναγκών και την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων.

Παράλληλα, οι διάφορες πόλεις και περιφέρειες διοργανώνουν μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου πάνω από 250 εκδηλώσεις English που προβάλλουν τη συμβολή τους σε μια οικονομικά ισχυρότερη Ευρώπη. Οι εκδηλώσεις αυτές περιλαμβάνουν συνέδρια, πολιτιστικά δρώμενα, φεστιβάλ και εκθέσεις.

Για παράδειγμα, στο Ηράκλειο της Κρήτης διοργανώθηκε στις 3 Οκτωβρίου σεμινάριο με θέμα "Καινοτομία και νησιωτικός χαρακτήρας". Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στον τρόπο με τον οποίο οι νησιωτικές περιφέρειες μπορούν να καταπολεμήσουν τα προβλήματα που συνδέονται με το νησιωτικό χαρακτήρα τους και να προωθήσουν την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη μέσα από καινοτόμες δράσεις.

Στις 25 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στην Ερμούπολη της Σύρου εκδήλωση με θέμα "Τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων στο Νότιο Αιγαίο: παρούσες και μελλοντικές προοπτικές". H εκδήλωση θα επικεντρωθεί στα ευρωπαϊκά κονδύλια και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη του Νοτίου Αιγαίου, καθώς και στις μελλοντικές προοπτικές. Επίσης, θα παρουσιαστούν παραδείγματα περιφερειακών έργων και πρωτοβουλιών που είχαν θετικά αποτελέσματα στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Η εκδήλωση "Open Days-2011" διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, το ευρωπαϊκό όργανο που εκπροσωπεί τις τοπικές και περιφερειακές αρχές στην κατάρτιση των πολιτικών της Ένωσης.

Παρακολουθήστε ζωντανά την Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων English

Περισσότερα για την περιφερειακή πολιτική

Προγράμματα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στην περιοχή σας

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι