Navigacijska pot

Rast in delovna mesta v središču financiranja regij 2014–2020 - 06/10/2011

EU želi izboljšati financiranje evropskih regij in se osredotočiti na programe, ki zagotavljajo gospodarsko rast in delovna mesta.

Gospodarski razvoj, produktivnost in zaposlitvene možnosti so v različnih delih Evropske unije različni.

Približno tretjina proračuna EU se porabi za zmanjševanje teh razlik. S sredstvi EU lahko tudi manj razvite regije izkoristijo prednosti trga EU.

Financirani programi imajo različne cilje: razvoj znanja in veščin delavcev v regiji, spodbujanje podjetništva, izboljšanje infrastrukture in varstvo okolja. Smotrno porabljena sredstva za regionalni razvoj so koristila že milijonom evropskih prebivalcev.

Iz predlaganega proračuna EU DeutschEnglishfrançais za obdobje 2014 do 2020 naj bi se za te programe steklo 376 milijard EUR. Evropska komisija je predlagala tudi nov pristop k financiranju regionalnega razvoja za učinkovitejše uresničevanje dolgoročnih ciljev strategije Evropa 2020 za gospodarsko rast in delovna mesta.

Z novimi predlogi English naj bi se financiranje osredotočilo na manjše število prednostnih programov, ki bi bili skladni s cilji strategije.

Vsaka država bo po novem z Evropsko komisijo sklenila partnersko pogodbo, v kateri bodo opredeljene prednostne naložbe in cilji.

Pogoji financiranja bodo določeni, preden bo pomoč dodeljena. Z boljšim nadzorom bo Komisija zagotovila, da programi izpolnjujejo dogovorjene cilje.

Programi, ki bodo najbolj prispevali h gospodarski rasti in ustvarjanju novih delovnih mest, bodo upravičeni do dodatnih sredstev.

Uvedena bodo enotna pravila za različne sklade, namenjene družbenemu razvoju, podeželskim in obalnim območjem, čezmejnemu sodelovanju med regijami, ribištvu in manj razvitim državam. Različni programi bodo lahko črpali sredstva iz več skladov.

Tudi potegovanje za sredstva bo poenostavljeno, kar bo zmanjšalo stroške in upravno breme, zlasti za manjša podjetja.

Programi financiranja bodo koristili vsem državam EU, vendar bo pomoč namenjena zlasti tistim, katerih bruto domači proizvod ne presega 75 % povprečja EU.

Kaj sledi

Predloge morata najprej naslednje leto potrditi Svet EU (predstavniki držav članic) in Evropski parlament, nato pa naj bi začeli veljati leta 2014.

Predstavniki regij bodo o predlogih razpravljali med 10. in 13. oktobrom na vsakoletnih dnevih odprtih vrat English v Bruslju.

Več o sredstvih EU za države in regije

Več o regionalni politiki EU

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave