Ścieżka nawigacji

Wzrost gosporadczy i zatrudnienie to najważniejsze cele polityki spójności w okresie 2014–2020 - 06/10/2011

Propozycje Komisji przewidują zwiększenie środków dla regionów i skoncentrowanie się na programach na rzecz wzrostu i zatrudnienia.

Poziom rozwoju gospodarczego jest bardzo różny w poszczególnych regionach UE – podobnie jest z produktywnością oraz zatrudnieniem.

Około jedną trzecią budżetu UE przeznacza się na zmniejszanie tych różnic – chodzi o to, aby regiony mniej rozwinięte miały szansę w takim samym stopniu jak inne odnosić korzyści, jakie wiążą się z unijnym rynkiem.

Środki są przeznaczane na programy mające na celu podnoszenie kwalifikacji miejscowych pracowników, pobudzanie przedsiębiorczości, poprawę infrastruktury i ochronę środowiska. Z funduszy regionalnych, które wykorzystano do zrealizowania konkretnych projektów, skorzystały już miliony Europejczyków.

Projekt budżetu DeutschEnglishfrançais UE na lata 2014–2020 przewiduje przeznaczenie na tego rodzaju programy kwoty 376 mld euro. Komisja proponuje też zwiększenie efektywności funduszy, aby osiągnąć długoterminowe cele unijnej strategii wzrostu i zatrudnienia Europa 2020.

Projekt English zakłada, że środki powinny być skoncentrowane na mniejszej liczbie priorytetów zgodnych z tymi celami.

Każde państwo członkowskie podpisze z Komisją umowę o partnerstwie, w której przedstawione zostaną priorytety oraz cele inwestycji.

Pomoc uzależniona będzie od tego, czy regiony spełnią określone warunki. Aby zagwarantować realizację wyznaczonych celów, ulepszone zostanie monitorowanie.

Programy, które w największym stopniu przyczynią się do generowania wzrostu i tworzenia miejsc pracy, otrzymają dodatkowe fundusze

Zostaną też wprowadzone wspólne zasady obowiązujące różne fundusze dotyczące rozwoju społecznego, obszarów wiejskich, obszarów nadmorskich, współpracy regionów przygranicznych, rybołówstwa oraz krajów mniej rozwiniętych. Możliwe będzie łączenie środków z różnych funduszy w celu realizacji jednego programu.

Proces ubiegania się o fundusze zostanie uproszczony, aby zmniejszyć formalności administracyjne, które szczególnie obciążają małe przedsiębiorstwa, oraz ograniczyć koszty.

Programy przeznaczone są dla wszystkich państw UE, jednak wsparcie trafi przede wszystkim do krajów, których PKB nie przekracza 75 proc. unijnej średniej.

Kolejne etapy

Propozycje powinny wejść w życie w 2014 roku, jeżeli w przyszłym roku zostaną zatwierdzone przez ministrów krajowych (w Radzie UE) i Parlament Europejski.

Przedstawiciele regionów będą omawiać te propozycje w Brukseli w dniach 10–13 października podczas dorocznych Dni Otwartych English .

Więcej na temat funduszy dla krajów i regionów UE

Więcej na temat polityki regionalnej

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki