Navigācijas ceļš

Izaugsme un nodarbinātība — kohēzijas politikas prioritātes 2014.-2020. gadā - 06/10/2011

Priekšlikumu mērķis ir uzlabot ES reģioniem paredzēto finansējumu un vairāk koncentrēties uz izaugsmes un nodarbinātības programmām, kuras dod vēlamos rezultātus.

ES pastāv lielas atšķirības ekonomiskās attīstības, ražīguma un nodarbinātības iespēju ziņā.

Apmēram trešdaļa ES budžeta aiziet šo atšķirību mazināšanai, palīdzot mazāk attīstītajiem reģioniem gūt labumu no ES tirgus.

Finansējumu piešķir programmām, kuru mērķi ir, piemēram, šādi: vietējā darbaspēka prasmju attīstība, uzņēmējdarbības sekmēšana, infrastruktūras uzlabošana un vides aizsardzība. Mērķtiecīgs reģionālo līdzekļu izmantojums jau nesis labumu miljoniem eiropiešu.

ES budžeta projektā DeutschEnglishfrançais 2014.-2020. gadam šādām programmām atvēlēti 376 miljardi eiro. Komisija ierosina arī jaunu pieeju, kā šo finanšu periodu padarīt efektīvāku ES izaugsmes un nodarbinātības stratēģijas “Eiropa 2020” ilgtermiņa mērķu sasniegšanas ziņā.

Priekšlikumos English ierosināts, ievērojot minētos mērķus, finansējumu koncentrēt mazākam skaitam prioritāšu.

Katra valsts ar Komisiju noslēgs partnerības līgumu, precizējot investīciju prioritātes un sasniedzamos mērķus.

Pirms palīdzības izmaksāšanas tiks formulēti finansējuma nosacījumi. Labāka uzraudzība nodrošinās programmu un apstiprināto mērķu izpildi.

Papildu finansējums būs pieejams programmām, kuru ieguldījums izaugsmē un darbavietu izveidē ir vislielākais.

Tiks ieviesti kopēji noteikumi, kas regulēs dažādos fondus, kuru kompetencē ir sociālā attīstība, lauku apvidi, piekrastes apgabali, sadarbība starp pierobežas reģioniem, zivsaimniecība un mazāk attīstītās valstis. Programmas varēs kombinēt palīdzību no vairākiem šādiem fondiem.

Pieteikšanās uz finansējumu tiks vienkāršota, lai mazinātu administratīvās formalitātes, īpaši mazajiem uzņēmumiem, un izmaksas visām ieinteresētajām personām.

Kaut arī šīs finansējuma programmas nesīs labumu visām ES valstīm, atbalstu koncentrēs tām, kuru iekšzemes kopprodukts nesasniedz 75 % no ES vidējā rādītāja.

Nākamie soļi

Ja priekšlikumus 2012. gadā apstiprinās valstu ministri (ES Padomē) un Eiropas Parlaments, tiem ir jāstājas spēkā 2014. gadā.

Reģionu pārstāvji apspriedīs jaunos priekšlikumus no 10. līdz 13. oktobrim Atvērto durvju dienās 2011 English Briselē.

Vairāk par ES valstīm un reģioniem domāto finansiālo palīdzību

Vairāk par reģionālo politiku

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites