Naršymo kelias

Ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas – 2014–2020 m. regioninės sanglaudos politikos prioritetai - 06/10/2011

Siūloma teikti veiksmingesnę paramą ES regionams ir pirmiausia finansuoti tas programas, kuriomis labiausiai padedama augti ekonomikai ir kurti naujas darbo vietas.

ES regionų ekonominis išsivystymas, produktyvumas ir užimtumo galimybės juose yra labai nevienodi.

Šiems skirtumams sumažinti ir tam, kad mažiau išsivystę regionai galėtų naudotis ES rinkos privalumais, skiriama apie trečdalis ES biudžeto lėšų.

Jomis finansuojamos programos, kurių paskirtis – ugdyti vietinės darbo jėgos įgūdžius, skatinti verslumą, gerinti infrastruktūrą ir saugoti aplinką. Šiais regioniniais fondais jau pasinaudojo milijonai europiečių.

2014–2020 m. ES biudžeto projekte DeutschEnglishfrançais tokioms programoms siūloma skirti 376 mlrd. eurų. Komisija taip pat siūlo naują būdą užtikrinti, kad šį kartą finansavimas būtų veiksmingesnis ir padėtų pasiekti ilgalaikius ES ekonomikos ir darbo vietų kūrimo strategijos Europa 2020 tikslus.

Skirstant finansavimą siūloma English sutelkti dėmesį į mažiau prioritetų.

Kiekviena šalis turėtų su Komisija pasirašyti partnerystės sutartį, kurioje būtų išdėstyti investicijų prioritetai ir siektini tikslai.

Finansavimo sąlygos turėtų būti nustatytos prieš suteikiant paramą. Kad programų tikslai būtų išties pasiekti, numatyta užtikrinti geresnę priežiūrą.

Programoms, kuriomis bus labiausiai prisidedama prie ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo, bus skiriamas papildomas finansavimas.

Socialinei plėtrai, kaimo vietovėms, pakrančių zonoms, pasienio regionų bendradarbiavimui, žuvininkystei ir mažiau išsivysčiusiems regionams skirtiems fondams bus nustatytos bendrosios taisyklės. Įgyvendinant programas bus galima derinti skirtingų fondų paramą.

Prašyti fondų paramos, ypač mažosioms įmonėms, bus paprasčiau. Siekiama, kad biurokratizmo ir administracinių išlaidų sumažėtų.

Finansavimo programos bus naudingos visoms ES šalims, bet parama pirmiausia bus teikiama toms ES šalims, kurių BVP nesiekia 75 % ES vidurkio.

Tolesni veiksmai

Pasiūlymai, jei juos 2012 m. patvirtins ES šalių ministrai (ES Taryboje) ir Europos Parlamentas, turėtų įsigalioti 2014 m.

Spalio 10–13 d. juos Briuselyje svarstys į kasmetinį 2011 m. atvirųjų dienų renginį English susirinksiantys regionų atstovai.

Daugiau apie paramos fondus ES šalims ir regionams

Daugiau apie regioninę politiką

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos