Navigointipolku

Kasvu ja työllisyys EU:n aluerahoituksen tavoitteiksi - 06/10/2011

Komissio on hyväksynyt EU:n koheesiopolitiikan kautta 2014–2020 koskevat asetusehdotukset, joilla tehostetaan investointeja ja satsataan työllisyyteen ja talouskasvuun.

Talous, tuottavuus ja työllisyys ovat kehittyneet hyvin epätasaisesti EU:n eri alueilla.

Noin kolmannes EU:n talousarviovaroista suunnataan toimiin, joilla kavennetaan alueiden välisiä eroja. Vähiten kehittyneitä alueita autetaan näin hyödyntämään EU:n sisämarkkinoita.

EU:n aluerahoitusta annetaan ohjelmiin, joiden tavoitteena on esimerkiksi paikallisen työvoiman kouluttaminen, yrittäjyyden edistäminen, infrastruktuurin parantaminen tai ympäristönsuojelu. EU:n rahoituksesta ovat saaneet välillistä hyötyä jo miljoonat eurooppalaiset.

Vuodet 2014–2020 kattavassa EU:n rahoituskehyksessä DeutschEnglishfrançais alan ohjelmiin aiotaan osoittaa 376 miljardia euroa. Komissio ehdottaa tukisääntöjen uudistamista, jotta tulevan rahoituskauden investoinnit tukisivat tehokkaammin EU:n pitkän aikavälin kasvu- ja työllisyystavoitteita, jotka on määritelty Eurooppa 2020 -strategiassa.

Komission asetusehdotuksissa English rahoitusta halutaan keskittää tietyille painopistealoille. Näitä aloja on vähemmän kuin ennen, ja ne ovat tiiviisti yhteydessä EU:n strategisiin kasvu- ja työllisyystavoitteisiin.

Aluerahoitusta varten kukin EU-maa tekee komission kanssa kumppanuussopimuksen, jossa vahvistetaan investointien painopistealat ja kansalliset tavoitteet.

Ennen tuen myöntämistä määritellään rahoitusehdot. Ohjelmien seurantaa tehostetaan, jotta voidaan varmistua siitä, että sovitut tavoitteet täyttyvät.

Ohjelmat, jotka onnistuvat parhaiten edistämään kasvua ja työpaikkojen syntymistä, voivat saada lisärahoitusta.

Tulevalla rahoituskaudella eri rahastoihin sovelletaan yhteisiä sääntöjä, vaikka kullakin rahastolla on oma kohdealansa: sosiaalinen kehitys, maaseutualueet, rannikkoalueet, rajaseutuyhteistyö, kalatalous ja vähiten kehittyneet maat. Ohjelmissa on mahdollista yhdistellä eri rahastojen tukea.

Rahoituksen hakumenettelyä yksinkertaistetaan. Näin halutaan vähentää hallinnollisia velvoitteita, jotka rasittavat erityisesti pienyrityksiä, ja pienentää kaikille osapuolille aiheutuvia kustannuksia.

Vaikka rahoitusohjelmista voivat saada tukea kaikki EU-maat, valtaosa tuesta keskitetään maihin, joiden bruttokansantuote on alle 75 prosenttia EU:n keskiarvosta.

Jatkotoimet

Asetukset tulevat voimaan vuonna 2014, jos EU:n neuvosto (eli EU-maiden ministerit) ja Euroopan parlamentti hyväksyvät ne vuonna 2012.

EU:n alueiden edustajat keskustelevat ehdotetuista uudistuksista vuotuisessa Open Days 2011 English -tapahtumassa Brysselissä 10.–13. lokakuuta 2011.

Lisätietoa EU:n aluerahoituksesta

Lisätietoa EU:n aluepolitiikasta

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä