Sti

Vækst og beskæftigelse mål for regionalstøtten i 2014-2020 - 06/10/2011

Forslag skal give flere midler til EU's regioner og fokusere på programmer, der skaber konkret vækst og beskæftigelse.

Der er store forskelle på tværs af EU hvad angår økonomisk udvikling, produktivitet og beskæftigelse.

Ca. en tredjedel af EU's budget går til at mindske disse forskelle – og hjælpe de mindst udviklede regioner med at drage fordel af EU's marked.

Støtten tager sigte på programmer, der bl.a. skal dygtiggøre den lokale arbejdsstyrke, fremme iværksætterånden, forbedre infrastrukturen og beskytte miljøet. Millioner af europæere har allerede nydt godt af målrettede regionalmidler.

EU foreslår i sit budgetoplæg DeutschEnglishfrançais for 2014-2020 at afsætte 376 milliarder euro til sådanne programmer. Kommissionen foreslår også en ny tilgang, så denne finansieringsrunde bedre kan bidrage til at opfylde de langsigtede mål i Europa 2020 – EU's strategi for vækst og beskæftigelse.

Forslagene English går ud på at koncentrere støtten om færre prioriteter – i tråd med målsætningerne.

Hvert land skal indgå en partnerskabsaftale med Kommissionen, hvori man fastsætter investeringsprioriteter og klare mål.

Støtten tildeles først, når der er aftalt visse finansieringsvilkår. Bedre overvågning skal sikre, at programmerne opfylder deres målsætninger.

De programmer, der skaber mest vækst og beskæftigelse, belønnes med supplerende finansiering.

Der indføres fælles regler for de forskellige fonde, hvad angår social udvikling, landdistrikter, kystområder, samarbejde mellem grænseregioner, fiskeri og mindre udviklede egne. Programmerne vil kunne få støtte fra flere fonde samtidig.

Det bliver lettere at ansøge om midler – for at reducere de administrative byrder, især for små virksomheder, og mindske omkostningerne for alle parter.

Alle EU-landene kan få del i finansieringsprogrammerne, men støtten vil især blive koncentreret om lande med et bruttonationalprodukt på under 75 % af EU-gennemsnittet.

De næste skridt

Forslagene træder i kraft i 2014, hvis de godkendes af de nationale ministre i EU-Rådet og af Europa-Parlamentet i 2012.

Under den årlige uge for regioner og byer, Open Days 2011 English , den 10-13. oktober i Bruxelles, får repræsentanter for regionerne lejlighed til at drøfte de nye forslag.

Mere om støtten til EU's lande og regioner

Mere om regionalpolitik

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links