Cesta

Prioritami regionální soudržnosti jsou růst a zaměstnanost - 06/10/2011

Účelem návrhů je zvýšit objem finančních prostředků do evropských regionů a zaměřit se na programy mající větší dopad na růst a zaměstnanost.

Hospodářská vyspělost, produktivita a pracovní příležitosti se v jednotlivých částech EU velmi liší.

Na snižování těchto rozdílů je vyčleněna přibližně třetina rozpočtu Unie. Tyto prostředky pomáhají nejméně rozvinutým regionům, aby mohly využít výhod vyplývajících z vnitřního trhu EU.

Financování je poskytováno na realizaci programů, jejichž cílem je zvyšovat kvalifikaci pracovníků v určitém regionu, podporovat podnikání, zlepšovat infrastrukturu a příspívat k ochraně životního prostředí. Z těchto regionálních fondů již měly prospěch miliony Evropanů.

Návrh rozpočtu DeutschEnglishfrançais EU na období 2014 až 2020 vyčlenil na tyto programy částku ve výši 376 miliard eur. Komise také navrhuje nový přístup, díky němuž by se financování v tomto období mělo efektivněji podílet na plnění dlouhodobých cílů strategie Evropa 2020 v oblasti růstu a zaměstnanosti.

Základním principem návrhů English je poskytovat finanční pomoc menšímu počtu priorit, které jsou s těmito cíly úzce spjaty.

Každý stát uzavře s Komisí smlouvu o partnerství, ve které budou definovány investiční priority a stanoveny cíle.

Podmínky financování budou oznámeny dříve, než bude pomoc poskytnuta. Splnění cílů, které byly u programů dohodnuty, zajistí jejich efektivní monitorování.

Uvolnění dalších finančních prostředků bude možné u programů, které zásadním způsobem přispějí ke zvyšování růstu a zaměstnanosti.

Budou zavedena společná pravidla pro fondy zaměřující se na sociální rozvoj, venkov, pobřežní oblasti, spolupráci mezi příhraničními regiony, rybolov a méně rozvinuté státy. Podporu z některých z těchto fondů budou moci programy kombinovat.

Zjednodušší se i žádosti o finanční prostředky z fondů. Dojde ke snížení administrativní zátěže, což uvítají především malé podniky, a všem zúčastněným se sníží náklady.

Z programů financování budou mít prospěch všechny státy EU, podpora se však bude zaměřovat na ty, jejichž hrubý domácí produkt je nižší než 75 % průměru Unie.

Další kroky

Návrhy by měly vstoupit v platnost v roce 2014. Nejdříve je ale musí příští rok schválit ministři jednotlivých států (v Radě EU) a poslanci Evropského parlamentu.

Zástupci regionů budou o novém návrhu diskutovat od 10. do 13. října na každoročním setkání evropských měst a regionů Open Days 2011 English v Bruselu.

Více informací o fondech na podporu států a regionů EU

Více informací o regionální politice

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy