Навигационна пътека

Растеж и работни места в центъра на финансирането на регионите през 2014–2020 г. - 06/10/2011

Предложения имат за цел подобряване на финансирането за регионите в ЕС и засилване на акцента върху програми за растеж и работни места с голямо въздействие.

Икономическото развитие, производителността и възможностите за заетост се различават значително в различните части на ЕС.

Около една трета от бюджета на Съюза се предоставя за намаляване на тези различия, като се дава възможност на най-слабо развитите региони да се възползват от европейския пазар.

Финансиране се отпуска за програми, насочени към развитие на уменията на работници на местно ниво, насърчаване на предприемачеството, подобряване на инфраструктурата и опазване на околната среда. Милиони европейски граждани вече са се възползвали от целеви средства за регионално развитие.

В предложенията за бюджета DeutschEnglishfrançais на ЕС за 2014–2020 г. за подобни програми са отделени 376 млрд. евро. Комисията предлага и нов подход за подобряване на ефективността на финансирането за постигане на дългосрочните цели на „Европа 2020“ – стратегията на ЕС за растеж и работни места.

В предложенията English се предвижда финансирането да се насочи към по-малък брой приоритети, съобразени с тези цели.

Всяка страна ще се споразумее с Комисията по договор за партньорство, определящ инвестиционните приоритети и целите, които следва да бъдат постигнати.

Преди да бъде отпусната помощта, ще бъдат определени условията за финансирането. Чрез засилен контрол ще се гарантира изпълнението на договорените в програмите цели.

Допълнителни средства ще са налични за програмите с най-голям принос към растежа и създаването на работни места.

Ще бъдат въведени общи правила за различните фондове, насочени към социалното развитие, селските региони, крайбрежните региони, сътрудничеството между погранични региони, рибарството и по-слабо развитите държави. В програмите ще може да се комбинира помощта от някои от тези фондове.

Кандидатстването за финансиране ще бъде улеснено, за да се намали административната тежест, особено за малките предприятия, и да се намалят разходите на всички засегнати страни.

Въпреки че всички страни от ЕС ще се възползват от програмите за финансиране, основна част от помощта ще бъде насочена към тези с брутен вътрешен продукт под 75 % от средния за Съюза.

Следващи стъпки

Предложенията следва да влязат в сила през 2014 г., ако бъдат одобрени през 2012 г. от министрите на страните членки в рамките на Съвета на ЕС и от Европейския парламент.

От 10 до 13 октомври регионални представители ще обсъдят новите предложения на ежегодните Дни на отворените врати 2011 English в Брюксел.

Повече за финансовата помощ за страни и региони от ЕС

Повече за регионалната политика

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки