Navigačný riadok

Zamerané na regióny - 01/02/2011

EÚ plánuje využiť finančné prostriedky z fondov regionálneho rozvoja na tvorbu pracovných miest a podporu udržateľného rastu. O zmenách diskutovali tvorcovia politiky 31. januára a 1. februára v Bruseli.

Hoci je EÚ jedným z najbohatších hospodárstiev sveta, v rámci nej stále existujú veľké rozdiely medzi jednotlivými regiónmi. Každý štvrtý región má HDP na obyvateľa nižší ako 75 % priemeru celej EÚ.

Odstránenie týchto rozdielov je nevyhnutné pre pokračujúcu prosperitu EÚ a to najmä v súčasnej nepriaznivej ekonomickej situácii. Regionálne fondy EÚ pomáhajú pri modernizácii menej rozvinutých regiónov, aby tak EÚ mohla lepšie reagovať na výzvy globalizovaného svetového hospodárstva.

Počas súčasného sedemročného obdobia, ktoré uplynie v roku 2013, je k dispozícii približne 350 miliárd EUR. Tieto finančné prostriedky sú určené na spolufinancovanie projektov s podporou vnútroštátnych, regionálnych alebo miestnych orgánov.

Podľa správy o súdržnosti z novembra 2010 bolo s pomocou regionálnych fondov doteraz vytvorených 1,4 milióna nových pracovných miest, 34 miliónov nezamestnaných získalo podporu pri opätovnom začlenení na pracovný trh a ďalších 36 miliónov Európanov získalo možnosť rozšíriť si vedomosti. Pri financovaní sa dôraz kladie napríklad na projekty v oblasti odbornej prípravy - najmä pre zraniteľné skupiny občanov - a na rozvoj infraštruktúry, ako sú projekty na výstavbu ciest, železníc a čističiek odpadových vôd.

Fórum o súdržnosti

S blížiacim sa koncom súčasného finančného obdobia sa 800 národných, regionálnych a miestnych zástupcov stretlo v Bruseli na fóre o súdržnosti English s cieľom prediskutovať spôsoby ako zlepšiť regionálne financovanie tak, aby lepšie zodpovedalo potrebám regiónov.

EÚ chce v budúcnosti zosúladiť regionálne fondy so stratégiou Európa 2020 English a zamerať sa viac na investície do tvorby pracovných miest a podpory rastu.

Diskusia sa zamerala na zámer stratégie zabezpečiť udržateľný hospodársky rast, ktorý je inteligentnejší, ekologickejší a inkluzívnejší. Fórum bolo pre členské štáty a regióny poslednou príležitosťou, aby prezentovali svoje názory ešte predtým, ako Komisia v lete tohto roku predstaví svoje prvé legislatívne návrhy o budúcnosti financovania politiky súdržnosti.

Niektoré regióny už dnes úspešne využívajú fondy v súlade so stratégiou Európa 2020. Ako príklad možno uviesť Litvu a regióny Wales a Brandenbursko, ktoré za svoj prístup získali výročné ocenenie EÚ RegioStars Englishfrançais .

Ďalšie príklady a prípadové štúdie osvedčených postupov nájdete v on-line databáze vzdelávacích informácií o politike EÚ DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski .

Ďalšie informácie o regionálnej politike DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski
Minuloroční víťazi RegioStars

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy