Navigācijas ceļš

Uzmanības centrā reģioni - 01/02/2011

ES vēlas ieguldīt līdzekļus reģionu attīstībā, lai izveidotu darbavietas un veicinātu ilgtspējīgu izaugsmi. Politikas veidotāji tiekas Briselē 31. janvārī un 1. februārī, lai apspriestu izmaiņas.

ES ir viena no bagātākajām tautsaimniecībām uz mūsu planētas, tomēr starp reģioniem joprojām vērojamas milzīgas atšķirības. Katrā ceturtajā reģionā iekšzemes kopprodukts uz vienu cilvēku nesasniedz 75 % no bloka vidējā rādītāja.

Lai Eiropas Savienībā nezustu labklājība, ir svarīgi šīs atšķirības mazināt — īpaši mūslaiku skarbajos ekonomiskā klimata apstākļos. ES reģionālie fondi palīdz modernizēt mazāk attīstītos reģionus. Tā ir ES atbilde uz problēmām globalizētajā pasaules ekonomikā.

Septiņu gadu laikposmā (līdz 2013. gadam) šim nolūkam tika atvēlēti apmēram 350 miljardi eiro. Šo naudu izmanto, lai kopā ar valdībām, reģionu pārvaldes iestādēm un pašvaldībām līdzfinansētu projektus.

Līdz šim finansējums ir palīdzējis izveidot 1,4 miljonus jaunu darba vietu, 34 miljoni darba meklētāju ir atraduši darbu, bet jaunas prasmes ieguvuši vēl 36 miljoni cilvēku (saskaņā ar 2010. gada novembra ziņojuma datiem). Lielākā uzmanība ir pievērsta prasmju pilnveidošanai (īpaši visneaizsargātākajiem sabiedrības locekļiem) un infrastruktūras projektiem, piemēram, ceļiem, dzelzceļiem un ūdens attīrīšanas ietaisēm.

Kohēzijas forums

Tā kā pašreizējais finansējuma periods drīz beigsies, 800 pārstāvju no valstu, reģionu un vietējām pārvaldes iestādēm pulcējās Briselē Kohēzijas forumā English , lai spriestu par to, kā ievirzīt finansējumu, lai tas labāk atbilstu reģionu vajadzībām.

ES vēlas nākotnē finansējumu pievērst nodarbinātības veicināšanai un izaugsmei — tas atbilst stratēģijas "Eiropa 2020" English pamatnostādnēm.

Debatēs lielākoties apsprieda iespējas, kā stratēģija varētu palīdzēt veidot ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi, kas būtu "gudrāka", ekoloģiskāka un iekļaujošāka. Foruma norises laiks ir izvēlēts brīdī, lai dalībvalstis un to reģioni varētu paust savu viedokli, pirms Komisija vasarā nāks klajā ar pirmajiem likumdošanas priekšlikumiem par turpmāko kohēzijas finansējumu.

Daži reģioni jau ir sākuši likt lietā līdzekļus atbilstīgi stratēģijai "Eiropa 2020". Tas notiek, piemēram, Lietuvā, Velsā (Lielbritānija) un Brandenburgā (Vācija), kur īstenotie projekti saņēmuši balvu "RegioStars" Englishfrançais .

Ar citiem iedvesmojošiem piemēriem un labāko praksi var iepazīties ES politikas apguves datubāzē DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski internetā.

Vēl par reģionu politiku DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski
Pērnā gada uzvarētāji

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites