Navigatsioonitee

Tähelepanu keskmes on piirkonnad - 01/02/2011

EL suunab töökohtade loomiseks ja majanduskasvu tagamiseks vahendid piirkondlikule arengule. Poliitikakujundajad kohtusid Brüsselis 31. jaanuaril ja 1. veebruaril ning arutasid muutusi.

EL on maailma üks rikkamaid majandusi, samas on mõnede tema piirkondade vahelised erinevused veel väga suured. Iga neljanda piirkonna SKP inimese kohta on alla 75% ühenduse keskmisest näitajast.

Selliste erinevuste vähendamine on vajalik ELi jätkuva heaolu nimel, eriti praegustes rasketes majandustingimustes. ELi regionaalfondide kaudu aidatakse kaasa vähemarenenud piirkondade moderniseerimisele - niimoodi lahendab EL globaliseerunud majanduse probleeme.

Seitsme aasta (ajavahemik lõpeb 2013. aastal) jooksul on kasutada umbes 350 miljardit eurot. Kaasrahastatakse liikmesriikide ja piirkondade ning kohalikke projekte.

Vastavalt 2010. aasta novembris avaldatud aruandele on praeguseks rahastamise abil loodud 1,4 miljonit uut töökohta, aidatud 34 miljonit inimest töö leidmisel ning täiendatud 36 miljoni inimese oskusi. Keskendutakse oskuste täiendamisele (konkreetselt haavatavate rühmade hulgas) ning infrastruktuurile, s.t maantee-, raudtee- ja veekäitlusprojektidele.

Ühtekuuluvusfoorum

Käimasolev rahastamisperiood hakkab lõppema ning 800 riikliku tasandi, piirkondade ning kohalike omavalitsuste esindajat kohtusid Brüsselis ühtekuuluvusfoorumi English raames, et arutada, kuidas tõhusamalt rahastada piirkondade vajadusi.

EL soovib tulevikus suunata vahendid töökohtade loomisele ja majanduskasvule, mis on vastavuses Euroopa 2020. aasta strateegiaga English .

Arutelul keskenduti strateegia suunale säästva majanduskasvu edendamiseks, mis oleks arukam, loodussäästlikum ja kaasavam. Liikmesriikidele ja piirkondadele anti aega oma seisukohtade tutvustamiseks enne, kui komisjon esitab eeloleval suvel oma õigusakti ettepanekud seoses tulevase ühtekuuluvusfondi kasutamisega.

Mõned piirkonnad juba kasutavadki edukalt vahendeid kooskõlas Euroopa 2020. aasta strateegiaga. Näiteks võib tuua Leedu, Walesi ja Brandenburgi (Saksamaal), kes kuuluvad ka ELi iga-aastase RegioStars Englishfrançais auhinna nominentide hulka.

Muud parimate tavade näited ja juhtumiuuringud on elektrooniliselt kättesaadavad ELi poliitika tundmaõppimise andmebaasis DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski .

Täiendavalt regionaalpoliitika kohta DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski
Eelmise aasta võitjad

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad