Διαδρομή πλοήγησης

Οι περιφέρειες στο προσκήνιο - 01/02/2011

Η δημιουργία θέσεων εργασίας και η βιώσιμη ανάπτυξη, προτεραιότητες για τη χορήγηση κονδυλίων της ΕΕ στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής συναντήθηκαν από 31 Ιανουαρίου έως 1 Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν τις σχεδιαζόμενες αλλαγές.

Η ΕΕ είναι μια από τις πλουσιότερες οικονομίες στον κόσμο, όμως εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα σε ορισμένες περιφέρειές της. Μία στις τέσσερις περιφέρειες της ΕΕ έχει ΑΕΠ ανά κάτοικο κάτω από το 75% του μέσου όρου της Ένωσης.

Έχει ιδιαίτερη σημασία να μειωθούν οι διαφορές αυτές, έτσι ώστε να συνεχισθεί η οικονομική ευημερία της ΕΕ, ιδιαίτερα στο σημερινό δυσμενές οικονομικό κλίμα. Τα περιφερειακά ταμεία της ΕΕ βοηθούν τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες να εκσυγχρονιστούν για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της σημερινής παγκοσμιοποιημένης οικονομίας.

Γύρω στα 350 δισ. ευρώ είναι διαθέσιμα για την περίοδο που λήγει το 2013. Τα χρήματα αυτά χρησιμοποιούνται για τη συγχρηματοδότηση προγραμμάτων από κοινού με τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις των χωρών της ΕΕ.

Χάρη στη χρηματοδότηση αυτή, έχουν δημιουργηθεί μέχρι σήμερα 1,4 εκατ. νέες θέσεις εργασίας, 34 εκατ. άτομα έχουν λάβει βοήθεια για εύρεση εργασίας και άλλα 36 εκατ. άτομα μπόρεσαν να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες, σύμφωνα με τα στοιχεία έκθεσης του Νοεμβρίου 2010. Κύριες προτεραιότητες είναι η επαγγελματική κατάρτιση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων (ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες), καθώς και η ανάπτυξη υποδομών, όπως οδικοί άξονες, σιδηρόδρομοι και προγράμματα επεξεργασίας νερού.

Φόρουμ Συνοχής

Καθώς η σημερινή περίοδος χρηματοδότησης οδεύει προς το τέλος της, 800 εκπρόσωποι εθνικών, περιφερειακών και τοπικών διοικήσεων συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο ενός Φόρουμ Συνοχής English για να συζητήσουν τρόπους βελτίωσης της χρηματοδότησης για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών των περιφερειών.

Η ΕΕ θα επιδιώξει οι μελλοντικές χρηματοδοτήσεις να στραφούν κυρίως στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στην τόνωση της ανάπτυξης, ώστε να συνάδουν με τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020 English .

Η συζήτηση κατά τη διάρκεια του φόρουμ αφορούσε κυρίως την έμφαση που δίνει η στρατηγική στη δημιουργία μιας βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης που θα είναι πιο έξυπνη, πιο οικολογική και χωρίς αποκλεισμούς. Οι χώρες μέλη και οι περιφέρειες είχαν έτσι την ευκαιρία να αναπτύξουν τις απόψεις τους πριν από την υποβολή των πρώτων νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής για τις μελλοντικές χρηματοδοτήσεις συνοχής το φετινό καλοκαίρι.

Ορισμένες περιφέρειες έχουν ήδη αρχίσει να αξιοποιούν επιτυχώς τις χρηματοδοτήσεις σύμφωνα με τους σκοπούς της στρατηγικής "Ευρώπη 2020". Επιτυχημένα παραδείγματα αποτελούν η Λιθουανία, η Ουαλλία και το Βραδεμβούργο της Γερμανίας, που μεταξύ άλλων επελέγησαν για τα ετήσια βραβεία της ΕΕ RegioStars Englishfrançais .

Άλλα παραδείγματα και περιπτωσιολογικές μελέτες αναφέρονται στη διαδικτυακή βάση δεδομένων για την προβολή περιφερειακών πολιτικών DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski .

Περισσότερα για την περιφερειακή πολιτική DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski
Οι περυσινοί νικητές

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι