Sti

Spot på regionerne - 01/02/2011

EU vil skabe job og bæredygtig vækst i regionerne - ændret fokus i samhørighedspolitikken drøftet på møde i Bruxelles.

EU er en af de rigeste økonomier i verden, men der er stadig store velstandsforskelle mellem regionerne. I hver fjerde region ligger bruttonationalproduktet (BNP) pr. indbygger under 75 % af gennemsnittet i EU.

Det er vigtigt for EU at mindske ulighederne og sikre den fortsatte velstand - især i det nuværende barske økonomiske klima. EU's regionalstøtte hjælper de mindre udviklede regioner med at modernisere, så EU kan takle udfordringerne i en globaliseret verdensøkonomi.

EU har afsat 350 milliarder euro over syv år frem til 2013. Pengene bruges til at samfinansiere projekter med nationale, regionale og lokale myndigheder i EU.

Med støtten er det lykkedes at skabe 1,4 millioner nye job, hjælpe 34 millioner europæere i arbejde og forbedre 36 millioners kvalifikationer, skønnes det i en rapport fra november 2010. Fokus ligger bl.a. på at give især sårbare grupper mulighed for at uddanne sig og at finansiere ny infrastruktur som f.eks. vej- og tognet og spildevandsanlæg.

Samhørighedsforum

Den nuværende støtteperiode er ved at udløbe, og derfor mødtes 800 repræsentanter for nationale, regionale og lokale myndigheder i Bruxelles til et samhørighedsforum English den 31. januar-1. februar for at drøfte, hvordan støtten kan tilpasses bedre til regionernes behov.

EU vil fokusere den fremtidige støtte på job og beskæftigelse - i overensstemmelse med målene i Europa 2020-strategien English .

Debatten drejede sig især om, hvordan strategien kan sætte skub i en bæredygtig økonomisk vækst, der er mere intelligent, miljøvenlig og inklusiv. Medlemslandene og regionerne fik dermed mulighed for at komme til orde, inden Kommissionen fremlægger sine første lovgivningsmæssige forslag om den fremtidige samhørighedsstøtte til sommer.

Nogle regioner og lande har allerede haft held med at anvende støtten i overensstemmelse med Europa 2020-strategien. Det drejer sig bl.a. om Litauen, Wales og Brandenburg i Tyskland, som er blandt vinderne af EU's årlige RegioStars-priser Englishfrançais .

Man kan finde andre eksempler og casestudier om bedste praksis i EU's onlinedatabase over politisk praksis DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski .

Mere om regionalpolitik DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski
Sidste års vindere

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links