Cesta

Regiony v centru pozornosti EU - 01/02/2011

Ve dnech 31. ledna až 1. února se v Bruselu setkali tvůrci politiky, aby diskutovali o tom, jak prostředky EU na regionální rozvoj lépe využít k vytváření pracovních míst a na udržitelný růst.

Evropská unie je jednou z nejbohatších ekonomik světa. I přesto mezi některými jejími regiony existují značné rozdíly. V každém čtvrtém regionu nedosahuje hrubý domácí produkt na obyvatele ani 75 % průměru celé Unie.

Aby se EU mohla i nadále rozvíjet, je nutné tyto rozdíly snižovat (zejména v dnešní složité hospodářské situaci). Unie reaguje na výzvy globalizované světové ekonomiky a prostřednictvím regionálních fondů pomáhá modernizovat méně rozvinuté regiony.

V období 2007-2013 je na tento účel k dispozici přibližně 350 miliard eur. Tyto prostředky se využívají na spolufinancování projektů na celostátní, regionální a místní úrovni.

Podle zprávy z listopadu 2010 pomohly prostředky z regionálních fondů vytvořit 1,4 milionu nových pracovních míst, 34 milionům lidem pomohly najít novou práci a dalších 36 milionů osob si díky nim mohlo zvýšit svou kvalifikaci. Peníze se používají zejména na vzdělávací programy (hlavně osob ze zranitelných skupin obyvatelstva) a na projekty rozvoje infrastruktury, jako jsou silnice, železnice a čističky odpadních vod.

Fórum o soudržnosti

Současné finanční období se blíží ke konci. Proto se 800 zástupců vlád a regionálních a místních zastupitelstev sešlo v Bruselu na tzv. fóru o soudržnosti English , kde diskutovali o tom, jak lépe přizpůsobit využívání finančních prostředků potřebám regionů.

Unie chce, aby se financování v souladu se strategií Evropa 2020 English zaměřilo více na tvorbu pracovních míst a růst.

Diskuze se zejména soustředily na stěžejní cíl strategie dosáhnout udržitelného ekonomického růstu, který bude lépe cílený, více se zaměří na ochranu životního prostředí a zahrne celou společnost. Fórum posloužilo k tomu, aby se členské státy a regiony vyjádřily k těmto otázkám ještě předtím, než Komise letos v létě představí první legislativní návrhy týkající se budoucího financování v oblasti soudržnosti.

Některé regiony již tyto prostředky v souladu se strategií Evropa 2020 úspěšně využívají. Patří mezi ně například Litva a Braniborsko, které loni získaly evropskou cenu RegioStars Englishfrançais .

Příklady a osvědčené postupy naleznete v evropské databázi pro výměnu politických zkušeností DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski .

Další informace o regionální politice DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski
Loňští vítězové soutěže RegioStars

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy