Навигационна пътека

Региони под прожектора - 01/02/2011

ЕС ще насочи средствата за регионално развитие предимно към създаване на работни места и устойчив растеж. Политиците обсъдиха промените на 31 януари и 1 февруари в Брюксел.

ЕС е една от най-богатите икономики на света, но между регионите в него все още има големи различия. Брутният продукт на глава от населението във всеки четвърти регион е под 75 % от средния за Съюза.

Намаляването на тези различия е от значение за благосъстоянието на ЕС, особено в днешния суров икономически климат. Средствата от регионалния фонд на ЕС подпомагат модернизацията в по-слабо развитите региони, като част от усилията на Съюза да отвърне на предизвикателствата на глобализираната световна икономика.

За седемгодишния период, изтичащ през 2013 г., са отпуснати около 350 млрд. евро. Парите се използват за съфинансиране на проекти съвместно с националните, регионалните и местните правителства в Съюза.

Досега финансирането е помогнало за създаване на 1,4 млн. нови работни места, намиране на работа за 34 млн. души и усъвършенстване на уменията на други 36 млн. души според доклад от ноември 2010 г. Специално внимание се отделя на развитието на уменията на уязвими групи хора и на инфраструктурата, като например на проекти за пътища, железопътни линии и пречиствателни станции.

Форум за сближаване

Тъй като краят на настоящия период на финансиране наближава, 800 представители на управителните органи на национално, регионално и местно равнище се срещнаха на Кохезионен форум English в Брюксел, за да обсъдят как средствата да се използват по-добре за посрещане на нуждите на регионите.

ЕС иска финансирането в бъдеще да бъде насочено към заетостта и растежа в съответствие със стратегията "Европа 2020 English ".

Дискусиите се съсредоточиха върху целите на стратегията за постигане на по-интелигентен, по-екологичен и по-приобщаващ устойчив икономически растеж. Форумът се проведе в този момент, за да могат страните членки и регионите да кажат мнението си, преди Комисията да представи първите си законодателни предложения за бъдещото финансиране на сближаването през лятото.

В някои региони средствата вече успешно се използват по линия на стратегията "Европа 2020". Примери за това са Литва, Уелс и Бранденбург в Германия, които са сред носителите на тазгодишните награди "RegioStars Englishfrançais " на ЕС.

Други примери и случаи на добри практики ще намерите в онлайн базата данни на ЕС за обмен на политически опит DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski .

Още за регионалната политика DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski
Миналогодишни лауреати

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки