Sökväg

EU-strategi för Donauregionen - 09/12/2010

Maria Valeria-bron över Donau © EU

En ny strategi ska utveckla Donauregionens ekonomiska potential, förbättra miljön och öka säkerheten.

Omkring 100 miljoner människor bor i Donauregionen som omfattar delar av 14 länder, däribland åtta EU-länder. Här finns några av Europas fattigaste områden, men också några av de rikaste.

Huvudtanken i den nya strategin för Donauregionen English är ett långsiktigt samarbete för att komma tillrätta med de lokala problemen, få fart på den ekonomiska utvecklingen, förbättra transport- och energinäten, skydda miljön och öka säkerheten.

  • Ekonomisk utveckling - ökade investeringar i utbildning och forskning ska jämna ut skillnaderna i ekonomisk utveckling och levnadsstandard.
  • Transport - ett av målen är att godstransportena på Donau ska öka med 20 % till 2020. Idag är godstrafiken på Donau ytterst liten jämfört med t.ex. Rhen. Man vill också utveckla regionens väg- och järnvägsnät.
  • Energi - genom att koppla samman regionens energimarknader vill man förhindra tidigare vintrars el- och oljebrist. Dessutom ökar konkurrensen, vilket leder till lägre kostnader för konsumenterna.
  • Miljö - nya vattenreningsverk ska förbättra vattenkvaliteten och minska föroreningarna från orenat avloppsvatten och gödningsmedel i Donau. Strategin innehåller också projekt för att främja miljöteknik och biologisk mångfald.
  • Säkerhet - regionen ska bli bättre på att bekämpa organiserad brottslighet och röja landminor från de regionala konflikterna på Balkan.

Kommissionen har inte avsatt några extra pengar för att genomföra strategin, utan räknar med att kunna använda de anslag som redan finns på ett effektivare sätt. Det finns bland annat 100 miljarder euro i EU:s regionala utvecklingsfond. Strategin kommer troligen att godkännas av EU-länderna i början av 2011.

De åtta EU-länderna i Donauregionen är Bulgarien, Rumänien, Slovakien, Slovenien. Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Läs mer om EU:s regionalpolitik DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar