Navigacijska pot

Strategija razvoja Podonavske regije - 09/12/2010

Most Marije Valerije čez Donavo © EU

Nov načrt za razvoj gospodarskega potenciala, boljše okolje in večjo varnost regije.

V Podonavje, ki zajema 100 milijonov prebivalcev in se razteza v 14 držav (tudi osem držav članic EU), sodijo nekatere najrevnejše pa tudi nekatere najbogatejše evropske regije.

Evropska komisija želi s strategijo za Podonavsko regijo English spodbuditi dolgoročno sodelovanje pri reševanju lokalnih vprašanj, povečati gospodarsko rast, izboljšati prometne in energetske povezave ter varstvo okolja in okrepiti varnost.

  • Gospodarski razvoj - z naložbami v izobraževanje in raziskave se bodo zmanjšale razlike v gospodarskem razvoju in življenjskem standardu.
  • Promet - med cilji je povečanje obsega tovornega prometa po Donavi za 20 % do leta 2020. Obseg prometa zastarelih tovornih ladij, ki prevažajo tovor po Donavi, je le 10-20 % prometa po Renu. V ospredju je tudi razvoj cestnega in železniškega prometa.
  • Energetika - povezovanje energetskih trgov bo namenjeno preprečevanju pomanjkanja električne energije in goriva, kot se je to dogajalo v prejšnjih zimah. Zaradi večje konkurenčnosti bodo stroški za potrošnike manjši.
  • Okolje - z novimi čistilnimi napravami se bo izboljšala kakovost vode in zmanjšalo onesnaževanje zaradi neprečiščenih odplak in gnojil, ki se iztekajo v reko. Strategija vsebuje projekte za spodbujanje ekoloških tehnologij in biotske raznovrstnosti.
  • Varnost - povečanje sposobnosti regije, da se spopada z organiziranim kriminalom, in odstranitev zemeljskih min, ki so ostale po nedavnih regionalnih sporih.

Evropska komisija regiji predvidoma ne bo namenila dodatnih sredstev, saj namerava učinkoviteje uporabiti obstoječa sredstva, denimo 100 milijard EUR iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Strategijo bodo vlade EU predvidoma potrdile v prvi polovici leta 2011.

V Podonavsko regijo sodijo naslednje države EU: Nemčija, Avstrija, Madžarska, Češka, Slovaška, Slovenija, Bolgarija in Romunija.

Več o regionalni politiki EU DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave