Navigačný riadok

Stratégia pre rozvoj podunajského regiónu - 09/12/2010

Most Márie Valérie ponad rieku Dunaj © EU

Nové plány na rozvoj hospodárskeho potenciálu, zlepšenie životného prostredia a zvýšenie bezpečnosti.

V povodí rieky Dunaj žije okolo 100 miliónov ľudí. Táto oblasť sa rozprestiera na území 14 krajín (z toho 8 členských štátov EÚ) a pokrýva niektoré z najchudobnejších i najbohatších regiónov Európy.

Stratégia pre podunajský región English sa zameriava na podporu dlhodobej spolupráce pri riešení celého radu problémov na miestnej úrovni, stimuláciu hospodárskeho rozvoja, zlepšenie dopravných spojení a dodávok energie, ochranu životného prostredia a posilnenie bezpečnosti.

  • Hospodársky rozvoj - zvýšenie investícií do vzdelávania a výskumu by malo vyrovnať rozdiely medzi hospodárskym rozvojom a životnou úrovňou.
  • Doprava - jedným z cieľov je do roku 2020 zvýšiť podiel nákladnej dopravy na Dunaji o 20 %. V súčasnosti zastaraná flotila na Dunaji dokáže prepraviť iba 10 až 20 % z objemu prepravy tovarov na Rýne. Ďalšie opatrenia v oblasti dopravy sa zamerajú na rozvoj cestných a železničných spojení v regióne.
  • Energetika - prepojenie energetických trhov v regióne zabezpečí preventívne opatrenia v prípade výpadkov dodávok elektriny a plynu, ako tomu bolo opakovane počas uplynulých zím. Spotrebitelia zas budú môcť očakávať zníženie cien v dôsledku zvýšenej konkurencie.
  • Životné prostredie - nové zariadenia na spracovanie odpadovej vody zlepšia kvalitu vody a znížia úroveň znečistenia, ktoré spôsobuje vylievanie nespracovanej odpadovej vody a hnojív do Dunaja. Stratégia zahŕňa aj projekty na podporu ekologických technológií a biodiverzity.
  • Bezpečnosť - medzi navrhované opatrenia patrí projekt na zvýšenie schopnosti regiónu bojovať proti organizovanému zločinu a projekt na odstránenie nášľapných mín, ktoré boli v určitých oblastiach regiónu rozmiestnené počas konfliktov v minulom storočí.

Keďže na túto stratégiu nie sú vyčlenené osobitné prostriedky, Komisia plánuje efektívnejšie využiť dostupné zdroje, ako napr. 100 miliárd EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Vlády členských štátov by mali schváliť túto stratégiu v prvom polroku 2011.

Súčasťou podunajského regiónu sú tieto členské štáty EÚ - Nemecko, Rakúsko, Maďarsko, Česká republika, Slovensko, Slovinsko, Bulharsko a Rumunsko.

Viac o regionálnej politike EÚ DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy