Ścieżka nawigacji

Strategia na rzecz rozwoju regionu Dunaju - 09/12/2010

Most Marii Walerii na Dunaju © UE

Nowe plany rozwoju potencjału gospodarczego, poprawy stanu środowiska naturalnego i zwiększenia bezpieczeństwa.

W dorzeczu Dunaju, które obejmuje 14 krajów (w tym osiem należących do UE) i w którym żyje 100 mln ludzi, leżą niektóre z najuboższych jak i najbogatszych regionów Europy.

Strategia dla regionu Dunaju English ma sprzyjać współpracy długoterminowej, której celem będzie stawienie czoła różnego rodzaju lokalnym problemom, wsparcie rozwoju gospodarczego, poprawa infrastruktury transportowej i połączeń energetycznych, ochrona środowiska naturalnego i wzmocnienie bezpieczeństwa.

  • Rozwój gospodarczy - zwiększenie inwestycji w dziedzinie edukacji i badań naukowych powinno przyczynić się do zlikwidowania różnic w poziomie rozwoju gospodarczego i poziomie życia.
  • Transport - jednym z celów jest zwiększenie transportu towarów Dunajem o 20 proc. do 2020 r. Obecnie starzejąca się flota statków pływających po Dunaju przewozi zaledwie 10- 20 proc. towarów transportowanych po Renie. Innym celem jest przyspieszenie rozwoju sieci drogowych i kolejowych regionu.
  • Energia - połączenie rynków energetycznych regionu pomoże zapobiec przerwom w dostawie energii elektrycznej i paliwa, jakie powtarzały się w minionych sezonach zimowych. Wynikający z tego połączenia wzrost konkurencji powinien również wpłynąć na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez konsumentów.
  • Środowisko naturalne - nowe oczyszczalnie ścieków poprawią jakość wody i zmniejszą zanieczyszczenie Dunaju pochodzące z nieoczyszczonych ścieków i nawozów. Strategia obejmuje także projekty z zakresu wykorzystania technologii ekologicznych i ochrony różnorodności biologicznej.
  • Bezpieczeństwo - projekty dotyczące m.in. zwiększenia zdolności regionu do walki ze zorganizowaną przestępczością i usuwania min przeciwpiechotnych - pozostałości niedawnych konfliktów w regionie.

Nie zaplanowano żadnych dodatkowych środków wsparcia finansowego, jednak Komisja zamierza efektywniej wykorzystać obecnie dostępne środki, takie jak 100 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Strategia najprawdopodobniej zostanie zatwierdzona przez rządy państw UE w pierwszej połowie 2011 r.

Kraje UE leżące w regionie Dunaju to: Austria, Bułgaria, Czechy, Niemcy, Słowacja, Słowenia, Rumunia i Węgry.

Więcej na temat polityki regionalnej UE

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki