Kruimelpad

Een nieuwe strategie om het Donaugebied te ontwikkelen - 09/12/2010

De Mária Váleriabrug over de Donau © EU

De EU komt met nieuwe plannen voor economie, milieu en veiligheid in de Donauregio.

Met zijn 100 miljoen inwoners in 14 landen, waaronder 8 EU-landen, omvat het Donaubekken een aantal van de rijkste gebieden van Europa, maar ook enkele van de armste.

De strategie voor het Donaugebied English pleit voor meer langdurige samenwerking om allerlei lokale problemen aan te pakken, de economische ontwikkeling een impuls te geven, het transport en de energievoorziening te moderniseren, het milieu te beschermen en de veiligheid te vergroten.

  • Economische ontwikkeling: meer investeringen in onderwijs en onderzoek kunnen de verschillen in economische ontwikkeling en levensstandaard wegwerken.
  • Transport: een van de doelstellingen is een stijging van het vrachtvervoer op de Donau met 20% tegen 2020. Ter vergelijking: de binnenvaart op de Rijn vervoert 5 tot 10 keer zoveel als de verouderde Donauvloot. Er moet ook aan het wegen- en spoorwegnetwerk worden gewerkt.
  • Energie: de energiemarkten in de regio moeten beter met elkaar worden verbonden om elektriciteits- en brandstoftekorten zoals in de voorbije winters te voorkomen. Meer concurrentie zou ook de consumentenprijzen kunnen drukken.
  • Milieu: nieuwe waterzuiveringsinstallaties voor een betere waterkwaliteit en mider vervuiling; nu stroomt er immers nog te veel ongereinigd afvalwater of water met meststoffen in de Donau. In de strategie wordt ook gepleit voor ecotechnologie en biodiversiteit.
  • Veiligheid: de georganiseerde criminaliteit in de regio moet worden bestreden en landmijnen die na de conflicten in de regio zijn achtergebleven, moeten worden opgeruimd.

Er worden geen extra middelen uitgetrokken maar de Commissie zal de bestaande middelen efficiënter gebruiken, onder andere de 100 miljard euro van het EU-fonds voor regionale ontwikkeling. Verwacht wordt dat de EU-regeringsleiders de strategie in de eerste helft van 2011 zullen goedkeuren.

De EU-landen in de Donau-regio zijn Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Bulgarije en Roemenië.

Meer over het regionaal beleid van de EU DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links